Back to top

SISÄPIIRI

KONE-konsernissa on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, KONE Oyj:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunta. Johtohenkilöt saavat käydä kauppaa KONEen osakkeilla ja niihin oikeuttavilla arvopapereilla kuuden viikon ajan osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisen jälkeen. KONE ei ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. KONE pitää listaa sisäpiiriläisistä liittyen osavuosikatsauksiin sekä tilinpäätökseen. Yhtiö pitää tarvittaessa myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana.

KONEen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön hallituksen sihteeri.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen KONE Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella Markkinoiden väärinköyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”) mukaisesti. Tiedotteet ovat nähtävillä täällä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtohenkilöitä pyydetään ilmoittamaan KONE Oyj:lle kaupankäynnistään KONEen osakkeilla. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät täältä.

KONEen hallituksen ja johdon osake- ja optio-omistus 31.12.2016


A-sarjan osake
B-sarjan osake
Alahuhta Matti

752 873
Alfthan Max

20 038
Berkling Axel

16 508
Brunila Anne

1 913
Cawén Klaus

305 462
Ehrnrooth Henrik

238 001
Hara Ilkka

336
Herlin Antti
70 561 608
45 184 977
Herlin Iiris

133 920
Herlin Jussi

108 050
Hinnerskov Thomas

0
Johnson William

103 470
Kant Ravi

1 073
Kaskeala Juhani

1 897
Kemppainen Pekka

192 062
Korte Mikko

16 508
Leppänen Heikki

153 262
Liautaud Pierre

31 346
Pietikäinen Sirpa

7 073
Pihkala Tomio

40 758
Tuomas Kerttu

179 462
Wash Larry

31 346