Back to top

Kaupungistuminen

Kaupungistuminen tukee kasvuamme monin tavoin. Maailman kaupungit kasvavat jatkuvasti, ja arviolta 200 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin joka päivä - tämä tarkoittaa 140 ihmistä joka minuutti.

» Uusien laitteiden kysyntä; asennettujen laitteiden kannan kasvu

Turvallisuus

Yli puolet toiminnassa olevista laitteista Euroopassa ja Yhdysvalloissa on yli 20 vuotta vanhoja, ja modernisaation tarpeessa. Laitteiden luotettavuuden ja turvallisuuden tärkeys kasvaa globaalisti.

» Laadun tärkeys; modernisoinnin ja huollon kysyntä

Demografinen muutos

Keskituloinen sekä ikääntyvä väestö kasvavat kiihtyvällä tahdilla monissa osissa maailmaa. Nämä kaksi tekijää lisäävät asumiseen ja infrastruktuuriin kohdistuvia vaatimuksia.

» Uusien laitteiden kysyntä, modernisointi ja huolto

Ympäristö

Rakennusten osuus maailman energiankulutuksesta on noin 40 %. Ympäristötekijöiden merkitys rakennettaessa uusia rakennuksia ja modernisoitaessa vanhoja kasvaa koko ajan.

» Ympäristöystävälliset ratkaisut