• KONE Oyj
  • English
  • Select Country Site
Back to top

MARKKINAT

KONEen arvion mukaan vuonna 2015

  • Maailmanlaajuinen uusien hissien ja liukuportaiden markkina oli kooltaan 840 000 yksikköä. KONEen markkinaosuus oli tästä 19 %.
  • Toiminnassa olevia hissejä ja liukuportaita oli noin 13,5 miljoonaa yksikköä. KONEen huoltokanta oli lähes 1 100 000 laitetta vuoden 2015 lopussa.

Hissi- ja liukuporrasmarkkina 2015 (KONEen arvio)

EMEA: Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka. Vuoden 2014 luvut suluissa

Markkinan rakenne

Markkinan rakenne eroaa liiketoiminnan kolmen eri osa-alueen välillä (uudet laitteet, huolto, modernisointi). Uusien laitteiden markkina on melko konsolidoitunut maailmanlaajuisesti, kun taas huolto- ja modernisointimarkkinat ovat fragmentoituneemmat.