Back to top

Hissi- ja liukuporrasmarkkina 2016 (KONEen arvio)

Markkinan rakenne

Markkinan rakenne eroaa liiketoiminnan kolmen eri osa-alueen välillä (uudet laitteet, huolto, modernisointi). Uusien laitteiden markkina on melko konsolidoitunut maailmanlaajuisesti, kun taas huolto- ja modernisointimarkkinat ovat fragmentoituneemmat.