Back to top

Neljä globaalia megatrendiä tukee hissi- ja liukuporrasmarkkinan kasvua: kaupungistuminen, demografinen muutos, kasvava huomio turvallisuuteen, sekä ympäristönäkökohtien kasvava tärkeys.

MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTA

KONEen liiketoiminnan maantieteellinen kattavuus tuo vakautta. KONE toimii Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (40 % liikevaihdosta vuonna 2015), Aasian ja Tyynenmeren alueella (41 %) ja Pohjois-Amerikassa (19 %).

RATKAISUJA LAITTEEN KOKO ELINKAARELLE; KORKEA HUOLLON OSUUS LIIKEVAIHDOSTA

  • KONEen liiketoimintamalli on tarjota ratkaisuja koko tuotteen elinkaaren ajalle, alkaen uuden laitteen myynistä huoltoon ja modernisointiin asti.
  • Selkeät megatrendit tukevat uusien laitteiden markkinan kasvua, mikä puolestaan kasvattaa huoltomarkkinan kokoa.
  • Jatkuvan liiketoiminnan malli huollossa ja vahva kassavirtaprofiili
  • Toiminnassa olevien hissien ja liukuportaiden laitekanta on vanhenemassa, mikä kasvattaa tarvetta laitteiden modernisoinnille.

JATKUVAA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISTÄ

KONE on kehittänyt jatkuvasti kilpailukykyään ja kasvanut markkinaa nopeammin.

VÄHÄN PÄÄOMAA SITOVA JA KASSAVIRTAA TUOTTAVA LIIKETOIMINTAMALLI

  • Matala liiketoimintaan sitoutuneiden aineellisten hyödykkeiden taso
  • Negatiivinen käyttöpääoma
  • Korkea sijoitetun pääoman tuotto

Keskeisiä tunnuslukuja

Interaktiivisia analyysityökaluja löytyy sivuilta avainlukuja.2016
2015201420132012
2011
2010
Saadut tilaukset
Me7,6217,9596,8136,1515,4964,4653,809
Liikevaihto
Me8,7848,6477,3346,9336,2775,2254,987
Liikevoitto poislukien kertaluontoiset erät (EBIT)
Me1,2931,2411,036953829725696
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)
(before financing items and taxes)
Me1,5091,4741,3451,2131,071820857
Nettokäyttöpääoma 1) 2)
Me-1,055-983-750-612-439
-361
-394
Käyttöomaisuus1)
Me368345317270262
232
205
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma1) 2)
Me1,1081,0631,1511,1031,260
1,205
851
Oma pääoma1)
Me2,7832,5762,0621,7251,834
2,034
1,601
Korollinen nettovelka1)
Me-1,688-1,513-912-622-574-829-750
Oman pääoman tuotto
%38.145.440.940.132.135.536.5
Sijoitetun pääoman tuotto
%34.141.737.736.329.434.334.8
Nettovelkaantumisaste1)
%-60.4-58.7-44.2-36.1-31.3-40.8-46.8
Laimentamaton tulos/osake
EUR2.002.01 (31.471.371.23 (31.15 (32.1
Osinko B-sarjan osakkeelle 4)
EUR1.55 (41.401.201.000.880.700.45
Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.
1) Kauden lopussa.
2) Sisältää verosaamiset ja -velat, korkojaksotukset sekä johdannaiserät.
3) Ilman kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät mukaanlukien laimentamaton tulos/osake vuonna 2012 oli 1,17 euroa ja 1,26 euroa vuonna 2011. Laimentamaton osakekohtainen tulos ilman Toshiba Elevator Companylta saatua ylimääräistä osinkoa oli 1,79 euroa vuonna 2015.
4) Lisäksi, KONE on maksanut lisäosinkoa B-osakeelle 0,33 euroa vuodelta 2009, 0,75 euroa vuodelta 2011 ja 0,65 euroa vuodelta 2012. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle vuodelle 2016.