Back to top

KONEen pyrkimys on kasvaa pitkäjänteisesti ja kannattavasti vastaamalla asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin mahdollisimman tehokkaasti. KONEen tavoitteena on luoda tuottoa osakkeenomistajien sijoitukselle johtamalla liiketoimintaansa kannattavasti, kestävästi ja avoimesti. Omistaja-arvon lisäksi vahva taloudellinen suorituskyky tuo merkittävää lisäarvoa myös muille sidosryhmille. Se luo edellytykset palvella asiakkaitamme jatkuvasti paremmin, tarjota työmahdollisuuksia suoraan ja välillisesti sekä toimia aktiivisesti paikallisyhteisöissä.

Kehittämällä jatkuvasti liiketoimintamme eri osa-alueita pyrimme entisestään vahvistamaan asemaamme toimialalla. Kehitysohjelmiemme tavoitteena on jatkuvasti parantaa yhtiön kilpailukykyä ja tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sisäiset valvontaprosessimme varmistavat vakaan taloudellisen tuloksen ja tukevat meitä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa.