Back to top

Osakkeenomistajat

Suurimmat omistajat

Antti Herlinin osuus KONE Oyj:n äänistä on yli 50 prosenttia. Tämän seurauksena myös KONE Oyj on Antti Herlinin määräysvaltayhteisö. KONE Oyj:n omistamat omat osakkeet on tässä taulukossa esitetty omalla rivillään, eivätkä ne ole mukana Antti Herlinin omistusosuudessa.

Omistuksia ei ole ryhmitelty Antti Herlinin omistuksia lukuunottamatta. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät näy taulukossa. Osakkeenomistajat-taulukko päivitetään kuukausittain.

Huom. osakkeen splittejä ei ole huomioitu arkiston tiedoissa ennen joulukuuta 2013. KONEen osakkeen viimeisin split tapahtui joulukuussa 2013 suhteessa 1:2. Tietoa aiemmista spliteistä löytyy kohdasta osakehistoria.

Antti Herlinin omistus Holding Manutas Oy:ssä edustaa 1,1 prosenttia osakkeista ja 12,8 prosenttia äänistä. Yhdessä Security Trading Oy:n kanssa, jossa Antti Herlin käyttää määräysvaltaa, hänen omistuksensa edustaa 51,0 prosenttia osakkeista ja 62,7 prosenttia äänistä. Security Trading Oy:n kokonaisomistus KONE Oyj:n B-sarjan osakkeista on 8 183 016 kappaletta, kun otetaan huomioon osakelainauksen kohteena olevat 200 000 osaketta.

Antti Herlinin omistuksessa on 99,9 % Security Trading Oy:n osakkeista ja 99,8 % äänistä.

Johdon osakkeenomistus

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti KONE julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet KONEen rahoitusvälineillä pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen. Kaikki johtohenkilöiden kaupat ovat luettavissa erillisinä pörssitiedotteina pörssitiedotelistasta.

Sisäpiiriläisten osakeomistus per 2.7.2016 on saatavilla alla olevasta taulukosta. Taulukko ei päivity 2.7.2016 alkaen. Sisäpiiriläisen osake- ja optio-omistustukseen luetaan mukaan myös perheenjäsenten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Alla olevassa taulukossa Antti Herlinin omistusluvuissa näkyvät siten myös hänen määräysvallassaan olevan KONE Oyj:n omien B-sarjan osakkeiden ostot. Lisätietoja näistä ostoista Omat osakkeet -sivulta.

Omistusrakenne