Back to top

Keskeisiä tunnuslukuja

Interaktiivisia analyysityökaluja löytyy sivuilta avainlukuja.2016
2015201420132012
2011
2010
Saadut tilaukset
Me7,6217,9596,8136,1515,4964,4653,809
Liikevaihto
Me8,7848,6477,3346,9336,2775,2254,987
Liikevoitto poislukien kertaluontoiset erät (EBIT)
Me1,2931,2411,036953829725696
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)
(before financing items and taxes)
Me1,5091,4741,3451,2131,071820857
Nettokäyttöpääoma 1) 2)
Me-1,055-983-750-612-439
-361
-394
Käyttöomaisuus1)
Me368345317270262
232
205
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma1) 2)
Me1,1081,0631,1511,1031,260
1,205
851
Oma pääoma1)
Me2,7832,5762,0621,7251,834
2,034
1,601
Korollinen nettovelka1)
Me-1,688-1,513-912-622-574-829-750
Oman pääoman tuotto
%38.145.440.940.132.135.536.5
Sijoitetun pääoman tuotto
%34.141.737.736.329.434.334.8
Nettovelkaantumisaste1)
%-60.4-58.7-44.2-36.1-31.3-40.8-46.8
Laimentamaton tulos/osake
EUR2.002.01 (31.471.371.23 (31.15 (32.1
Osinko B-sarjan osakkeelle 4)
EUR1.55 (41.401.201.000.880.700.45
Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.
1) Kauden lopussa.
2) Sisältää verosaamiset ja -velat, korkojaksotukset sekä johdannaiserät.
3) Ilman kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät mukaanlukien laimentamaton tulos/osake vuonna 2012 oli 1,17 euroa ja 1,26 euroa vuonna 2011. Laimentamaton osakekohtainen tulos ilman Toshiba Elevator Companylta saatua ylimääräistä osinkoa oli 1,79 euroa vuonna 2015.
4) Lisäksi, KONE on maksanut lisäosinkoa B-osakeelle 0,33 euroa vuodelta 2009, 0,75 euroa vuodelta 2011 ja 0,65 euroa vuodelta 2012. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle vuodelle 2016.