Back to top

AVAINLUVUT

Tällä työkalulla voit analysoida KONEen taloudellisten tunnuslukujen kehitystä graafi- tai taulukkomuodossa. Tiedot voi myös ladata excel-, pdf- tai jpg-muodossa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 • Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo

 • [Tilikauden voitto / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)] x 100

 • [(Tilikauden voitto + rahoituskulut)/(Oma pääoma yhteensä+ korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana))] x 100

 • [Oma pääoma yhteensä/ (Taseen loppusumma-saadut ennakot)] x 100

 • [(Korolliset velat - rahavarat - lainasaamiset)/ Oma pääoma yhteensä] x 100

 • Tilikauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus/ (Tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä - hankitut omat osakkeet)

 • Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / (osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä - hankitut omat osakkeet)

 • Tilikaudelta jaettava osinko / (osakkeiden osakeantikorjattu ja optioiden merkintäoikeuksilla oikaistu painotettu lukumäärä - hankitut omat osakkeet)

 • (osinko per osake / tulos per osake) x 100

 • (osinko per osake / B-osakkeen pörssikurssi tilikauden lopussa) x 100

 • B-osakkeen pörssikurssi tilikauden lopussa / tulos per osake

 • B-osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / vaihdettujen B-osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

 • Tilikauden lopun osakkeiden (A + B) määrä kerrottuna B-osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa (ei sisällä hankittuja omia osakkeita)

 • Tilikauden aikana vaihdettujen B-osakkeiden lukumäärä

 • (B-osakkeiden vaihtomäärä / B-osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo) x 100