Back to top

Rahoitusjärjestelyt

KONEella on maksuvalmiuden turvaamiseksi 500 miljoonan euron yritystodistusohjelma ja 800,0 miljoonan euron syndikoitu luottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2021.

Luottoluokitukset

KONE Oyj:llä ei ole luottoluokituksia.