Back to top

Osio päivitetään pian. Päivitettyä yritysvastuuseemme liittyvää tietoa ja uusi Yritysvastuuraporttimme 2017 on luettavissa englanninkieliseltä sivustoltamme kone.com/sustainability.

Yritysvastuun painopistealueet

Panostamme innovointiin ja resurssitehokkuuteen

KONEella kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät innovaatiot ovat tärkeässä roolissa, ja niiden avulla voimme vaikuttaa sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämiseen sekä muun muassa ilmastonmuutokseen. Kaupunkien ympäristövaikutusten pienentäminen on kestävämmän tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Siksi panostamme innovaatioihin ja resurssitehokkuuteen.

Kehitämme vastuullisia tuotteita ja palveluita

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia on kaikkialla, ja niitä käyttävien ihmisten turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Myös ratkaisujemme laadukkuus ja ekotehokkuus ovat kriittisiä tekijöitä.

Haluamme olla paras työnantaja ja houkutella uusia osaajia

Haluamme, että KONE on erinomainen työpaikka, ja haluamme kehittää työntekijöidemme osaamista ja sitouttaa ja kannustaa heitä erinomaisiin suorituksiin. Työntekijöillämme on oikeus turvalliseen ja terveelliseen, henkilökohtaista hyvinvointia edistävään työympäristöön, jossa syrjintä on kielletty.

Tuemme kumppaneiden ja yhteisöjen menestystä

KONE vaikuttaa suoraan taloudelliseen kehitykseen maissa, joissa KONEella on omia toimintoja. Vastuullisena yrityskansalaisena ja liikekumppanina olemme sitoutuneet edistämään koko arvoketjun kehitystä.

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI