Back to top

Osio päivitetään pian. Päivitettyä yritysvastuuseemme liittyvää tietoa ja uusi Yritysvastuuraporttimme 2017 on luettavissa englanninkieliseltä sivustoltamme kone.com/sustainability.

Globaali huippuammattilaisten tiimi

Pyrimme KONEella vahvistamaan yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa vallitsee keskinäinen luottamus ja kunnioitus. Rohkaisemme työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita innovoimaan yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Henkilöstöstrategiamme päämääränä on turvata työvoiman saanti ja varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen.

HENKILÖSTÖMME

KONEella on yli 55 000 työntekijää, jotka edustavat 119 kansallisuutta.

JATKUVUUS

98 %:lla KONEen työntekijöistä on vakituinen työsopimus.

SITOUTUNEISUUS

KONEen henkilöstön sitoutuneisuus on hyvällä tasolla ja ylitti ulkoiset vertailukohteet.

Erinomainen työpaikka

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI