Back to top

Laitteiden käyttäjien turvallisuus

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia on kaikkialla, ja niitä käyttävien ihmisten turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA

Hissien, liukuportaiden ja automaattiovien turvallisuuden parantaminen vaatii kaikkien osapuolten – teknologiatoimittajien, huoltopalvelujen toimittajien, kiinteistöjen omistajien ja laitteiden käyttäjien – välistä yhteistyötä.

Jokaisen hissiä tai liukuporrasta käyttävän on kiinnitettävä huomiota omaan toimintaansa – lapsia on pidettävä liukuportaissa kädestä, hissin ovia ei saa pakottaa auki ja ovien kulkureitiltä on poistuttava niiden avautuessa ja sulkeutuessa.

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI