Back to top

Työturvallisuus

Meillä on noin 50 000 työntekijää ja teemme yhteistyötä tuhansien alihankkijoiden kanssa. Haluamme, että he kaikki palaavat työpäivän jälkeen turvallisesti ja terveinä kotiin.

TAVOITTEEMME ON NOLLA TAPATURMAA

Turvallisuus on KONEella aina etusijalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jokaisella työntekijällämme on tarvittava osaaminen omien työtehtäviensä ammattimaiseen ja turvalliseen suorittamiseen.

KONEen toimittajien eettisessä ohjesäännössä edellytetään kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden suojelevan työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta. Edellytämme, että sekä omat työntekijämme että alihankkijamme noudattavat globaalisti määrittelemiämme sääntöjä ja menetelmiä. Tällä pyrimme parantamaan heidän omaa turvallisuuttaan ja myös heidän toimintansa vaikutuspiirissä olevien muiden ihmisten turvallisuutta.

Parannamme työturvallisuutta

IIFR-LUKU LASKI 18 %

Vuonna 2015 KONEen työtapaturmataajuus (Industrial Injury Frequency Rate, IIFR) oli 2,3 - vuonna 2014 luku oli 2,8.

GLOBAALI TURVALLISUUSVIIKKO

KONE on järjestänyt työntekijöilleen globaalin Turvallisuusviikon joka vuosi vuodesta 2011 lähtien.

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI