Back to top

Osio päivitetään pian. Päivitettyä yritysvastuuseemme liittyvää tietoa ja uusi Yritysvastuuraporttimme 2017 on luettavissa englanninkieliseltä sivustoltamme kone.com/sustainability.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme

KASVU

KONEen tavoitteena on markkinoita nopeampi kasvu.

KANNATTAVUUS

KONE tavoittelee 16 %:n liikevoittomarginaalia.

RAHAVIRTA

KONEen tavoitteena on parantaa käyttöpääoman kiertoa edelleen.

Related topics