Back to top

OSAKEPERUSTEISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

KONEella on pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka tukee pitkän aikavälin arvonluontia sekä osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamista. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä mitataan suoriutumista kolmen vuoden jakson aikana, korostaen kannattavaa kasvua ja vastuullisuutta. Vastuullisuusmittareiden sisällyttämisellä johdon suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään varmistetaan, että KONE keskittyy voimakkaasti muutoksen johtamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joilla kullakin on kolmen vuoden liukuva ansaintajakso. KONEen hallitus päättää kunkin uuden osakeohjelman käynnistämisestä vuosittain. Lisäksi hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmän kohderyhmän ja tavoitteet sekä mahdolliset palkkiot. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät kuulu järjestelmän piiriin. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Mahdolliset palkkiot maksetaan yhdistelmänä KONEen B-sarjan osakkeita ja käteismaksuna, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja. Osana ylimmän johdon kannustinjärjestelmää on lisäksi asetettu pitkän aikavälin tavoite ylimmän johdon omistukselle.

Edellä mainitun lisäksi KONEella on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, joka toimii täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Järjestelmän sitouttamisaika on enintään kolme vuotta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeina osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa tai palvelussuhteensa KONE-konserniin on voimassa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022

Vuoden 2022 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 55 ylimmän johdon jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja, ja 525 muuta valittua KONE-konsernin avainhenkilöä. Vuoden 2022 osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon vuositason kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

Tietoa aikaisempien vuosien suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä löytyy palkitsemisraporteilta.

Optio-ohjelmat

KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia. Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyyyhtiön julkaisemista pörssitiedotteista.

Share-based incentives and options

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle