WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

LASKENTAPERIAATTEET

Kussakin tilinpäätöksessä käytetyt laskentaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa jotka löytyvät kyseisen vuoden vuosikertomuksesta.

Laskentaperiaatteet 2017 löytyvät Vuosikatsaus 2017 -raportista.

KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Suurimmat muutokset tuolloin verrattuna suomalaisiin tilinpäätösstandardeihin olivat:

  • Myynnin tuloutus; valmistusasteen mukainen tuloutus pitkäaikaishankkeissa
  • Leasingsopimukset; rahoitusleasingerät taseeseen
  • Johdannaissopimukset; käyvän arvon soveltaminen ja tasevaikutteinen kirjaaminen
  • Konserniliikearvo; arvonalentumistestaus poiston sijaan
  • Henkilökuntaetuudet; eläkevastuun arvostaminen ja jaksottaminen

IFRS 15

KONEen Corporate Controller Roberto Moltenin esitys IFRS 15 -laskentaperiaatteen tuomista muutoksista (englanniksi)