KONE Oyj yritysvastuuraportti 2017

KONE 2017 | YRITYSVASTUURAPORTTI PARAS TYÖNANTAJA JA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA 34 TÄHÄN OSIOON LIITTYVÄT G4-INDIKAATTORIT G4-LA1: Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain G4-LA6: Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan G4-LA10: Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat G4-LA11: Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin G4-LA12: Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti PARAS TYÖNANTAJA JA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA Talouslehti Forbes listasi KONEen yhdeksi maailman parhaista työnantajista vuonna 2017. Yksi KONEen strategisista tavoitteista on ollut jo vuosien ajan olla erinomainen työpaikka. KONE pyrkii tavoitteeseen muun muassa painottamalla voimakkaasti osaamisen kehittämistä ja johtamisosaamista. Yksi strategisista tavoitteistamme on olla erinomainen työpaikka. Henkilöstöstrategiamme päämääränä on turvata työvoiman saanti ja varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön ja vahvistamaan yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa työntekijöillämme on motivaatiota kehittää osaamistaan ja suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla tehtävistään. Monimuotoisuus on meille vahvuus, ja syrjintä kaikissa muodoissaan on kiellettyä. PAINOPISTEALUEESEEN LIITTYVÄT KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjM5