WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Back to top

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA OPTIOT

KONEella on käytössä kaksi erillistä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Joulukuussa 2015 KONE Oyj:n hallitus päätti, että KONEen osakepohjainen palkitseminen perustuu kahteen erilliseen kannustinjärjestelmään tilikaudesta 2016 alkaen.

Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto) ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 450 henkilölle. Molempien kannustinjärjestelmien mahdollinen palkkio määräytyy hallituksen vuosittain asettamien strategisia tavoitteita tukevien KPI-mittareiden perusteella. Vuonna 2019 palkkio perustui molemmissa kannustinjärjestelmissä liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen.Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Kannustinjärjestelmissä on ansaintajakso mukaan lukien kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso. Jos kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy rajoitusjakson aikana, on jo saadut osakkeet palautettava ja oikeus niihin osakkeisiin, joita ei ole vielä saatu, menetetään. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän. Muille ylimmän johdon edustajille omistustavoite on vähintään kahden vuoden peruspalkkaa vastaava määrä.

Huhtikuussa 2019 ylimmälle johdolle luovutettiin 265 086 KONEen B-sarjan osaketta tilikauden 2018 tavoitteiden toteutumisen perusteella ja tammikuussa 2019 muille avainhenkilöille luovutettiin 217 899 osaketta. Huhtikuussa 2020 ylimmälle johdolle tullaan luovuttamaan 363 012 B-sarjan osaketta tilikauden 2019 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Muille erikseen määriteltäville avainhenkilöille luovutetaan tammikuussa 2022 yhteensä 320 046 KONEen B-sarjan osakkeen arvoinen palkkio vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Optio-ohjelmat

KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia. Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyy alta.

Aiemmat optio-ohjelmat

Optio-oikeuksia 2007 annettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 5. joulukuuta 2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-oikeuksia annettiin noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. Optio-oikeudet oli merkitty tunnuksella 2007 ja niitä annettiin yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta oli merkintäajan 1.4.2010 alkaessa 22,845 euroa, jonka lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa mm. ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi KONE Oyj:n B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 oli 1.4.2010 - 30.4.2012. KONE Oyj:n hallitus totesi 26.1.2010 optio-ohjelman 2007 edellytysten toteutuneen ja päätti osakkeiden merkintäajan alkavan ehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintäajan alkamisen edellytykset olivat, että KONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton. KONE Oyj:n 2007-optio-oikeudet listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1. huhtikuuta 2010 alkaen. Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla 2007 päättyi 30. huhtikuuta 2012.

Optio-oikeuksia 2010 annettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 20. heinäkuuta 2010 varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-oikeuksia annettiin n. 430 konsernin avainhenkilölle yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 17,50 euroa osakkeelta, jonka lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi (2) B-sarjan uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2013–30.4.2015. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2010–2012 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Optio-oikeudet 2010 otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.4.2013 alkaen. KONE 2010 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2015. KONE Oyj:n tytäryhtiön KONE Capital Oy:n hallussa olleet 896 000 sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 105 KONE 2010 -optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2013 annettiin yhtiön hallituksen 24. tammikuuta 2013 tekemällä päätöksellä varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 480 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 750 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 29,125 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi (2) KONE Oyj:n B-sarjan uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2015 - 30.4.2017. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2013-2014 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. KONE 2013 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2017. KONE Oyj:n tytäryhtiön KONE Capital Oy:n hallussa olleet 55 000 ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2014 annettiin yhtiön hallituksen 20. joulukuuta 2013 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 550 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yksi (1) KONE Oyj:n B-sarjan uusi osake. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2014 oli 1.4.2016 - 30.4.2018. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2014-2015 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 31,80 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. KONE 2014 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2018. KONEen tytäryhtiön hallussa olleet 133 000 optio-oikeutta sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 4 060 KONEen 2014-optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2015 annettiin yhtiön hallituksen 18. joulukuuta 2014 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 560 henkilölle ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yksi (1) KONE Oyj:n B-sarjan uusi osake. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2015 oli 1.4.2017 - 30.4.2019. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2015-2016 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 36,20 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. KONEen 2015-optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2019. KONE Oyj:n tytäryhtiön hallussa olleet 131 000 sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 6 110 KONEen 2015-optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.