Back to top

JOHDON OSAKKEENOMISTUS

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti KONE julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet KONEen rahoitusvälineillä pörssitiedotteilla 3.7.2016 alkaen. Kaikki johtohenkilöiden kaupat ovat luettavissa erillisinä pörssitiedotteina pörssitiedotelistasta.

Sisäpiiriläisen osake- ja optio-omistustukseen luetaan mukaan myös perheenjäsenten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset.

KONE - Sijoittajat

KONEen hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2021


A-sarjan osake
B-sarjan osake
Alahuhta Matti

754 917
Berkling Axel
68 974
Delval Hugues

54 602
Duinhoven Susan
974
Ehrnrooth Henrik

385 014
Frände Johannes

952
Halabi Samer

32 111
Hara Ilkka

55 683
Herlin Antti
70 561 608
49 949 192
Herlin Iiris

135 964
Herlin Jussi

109 667
Hinnerskov Thomas

62 229
Johnson William

77 787
Kant Ravi
3 117
Kaskeala Juhani

3 941
Korte Mikko

67 256
Kranz Maciej
45 063
Xin-Zhe Li Jennifer
623
Pihkala Tomio

113 658
Schmid Ken
24 516
Skippari Susanne

32 898
Weener Tricia

0
Anne Brunila ja Sirpa Pietikäinen toimivat hallituksen jäseninä 2.3.2021 asti ja omistivat 3 344 ja 8 494 KONEen B-sarjan osaketta kyseisenä päivänä. Klaus Cawén oli johtokunnan jäsen 31.3.2021 asti ja omisti 368 312 KONEen B-sarjan osaketta kyseisenä päivänä. Pierre Liautaud oli johtokunnan jäsen 31.3.2021 asti ja omisti 53 296 KONEen B-sarjan osaketta kyseisenä päivänä.
Omistuksiin on sisällytetty myös hallituksen jäsenten ja johdon määräysvallassa olevien yhtiöiden ja alaikäisten lasten omistamat osakkeet.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle