Back to top

LASKENTAPERIAATTEET

Kussakin tilinpäätöksessä käytetyt laskentaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa jotka löytyvät kyseisen vuoden vuosikertomuksesta.

Laskentaperiaatteet 2017 löytyvät Vuosikatsaus 2017 -raportista.

KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Suurimmat muutokset tuolloin verrattuna suomalaisiin tilinpäätösstandardeihin olivat:

  • Myynnin tuloutus; valmistusasteen mukainen tuloutus pitkäaikaishankkeissa
  • Leasingsopimukset; rahoitusleasingerät taseeseen
  • Johdannaissopimukset; käyvän arvon soveltaminen ja tasevaikutteinen kirjaaminen
  • Konserniliikearvo; arvonalentumistestaus poiston sijaan
  • Henkilökuntaetuudet; eläkevastuun arvostaminen ja jaksottaminen

IFRS 15

KONEen Corporate Controller Roberto Moltenin esitys IFRS 15 -laskentaperiaatteen tuomista muutoksista (englanniksi)