KONE - Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta

KONEen sisäisen valvontaympäristön tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja kannattavaa, riskejä ja mahdollisuuksia hallitaan hyväksyttävälle tasolle ja että taloudellinen ja operatiivinen raportointi on luotettavaa ja sovellettavien säädösten, toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukaista.

Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvontaympäristön prosessin toimivuutta ja tehokuutta. Johto on vastuussa asianmukaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä sen tehokkuuden seuraamisesta osana operatiivista johtamista. Johdon tukena on erillinen sisäisen valvonnan toiminto, jonka vastuulla on sisäisen valvonnan suunnittelun ohjaaminen ja koordinoiminen, toteutus ja seuranta koko organisaatiossa.

KONEen sisäisen valvonnan viitekehys rakentuu ja perustuu yhtiön arvoihin, KONEen eettiseen ohjesääntöön, rehellisyyttä korostavaan yrityskulttuuriin sekä korkeatasoisiin eettisiin periaatteisiin. Viitekehystä tukee omistautunut johtaminen, koulutusohjelmat, myönteinen ja huolellinen yrityskulttuuri ja työympäristö sekä omistautuneiden ja osaavien työntekijöiden rekrytointi ja urakehitys. Globaalit ja paikalliset politiikat ja periaatteet ovat keskeinen osa sisäisen valvonnan viitekehystä.

KONEen sisäisen valvonnan prosessien tavoitteena on hallita olennaisia operatiivisia, taloudellisia ja compliance-riskejä osana KONEen muita prosesseja ja työntekijärooleja. Sisäistä valvontaa tukevat globaalit ja paikalliset toimintaperiaatteet ja politiikat, joita ylläpidetään jatkuvasti ottamalla huomioon liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehitys sekä muutokset.

KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat valvontaviitekehyksen toteuttamisesta sekä globaalisti ja paikallisesti sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamisen valvomisesta. Konsernin taloushallinto (Global Finance) vastaa viitekehyksestä.

KONE - Sisäinen valvonta

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.