Back to top

RAHOITUSJÄRJESTELYT

KONEella on maksuvalmiuden turvaamiseksi 850 miljoonan euron kestävän kehityksen tavoitteisiin sidottu pankkiluottolimiitti. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät KONEen sitoumuksiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja tasapuolisemmasta sukupuolijakaumasta. Pankkiluottolimiittisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja se korvaa aikaisemman 800 miljoonan euron pankkiluottolimiitin vuodelta 2016. KONEella on myös 500 miljoonan euron ei-komittoitu yritystodistusohjelma.

Luottoluokitukset

KONE Oyj:llä ei ole luottoluokituksia.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle