Back to top

RAHOITUSJÄRJESTELYT

KONEella on maksuvalmiuden turvaamiseksi 850 miljoonan euron kestävän kehityksen tavoitteisiin sidottu pankkiluottolimiitti. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät KONEen sitoumuksiin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja tasapuolisemmasta sukupuolijakaumasta. Pankkiluottolimiittisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja se korvaa aikaisemman 800 miljoonan euron pankkiluottolimiitin vuodelta 2016. KONEella on myös 500 miljoonan euron ei-komittoitu yritystodistusohjelma.

Luottoluokitukset

KONE Oyj:llä ei ole luottoluokituksia.

KONE - Sijoittajat

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United Kingdom

Siirry paikalliselle sivustolle