Back to top

KONE - Sijoittajat

img_IR_Natalia_Valtasaari

Natalia Valtasaari

Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 0204 75 4705
Email: natalia.valtasaari@kone.com

img_IR_Liisi_Muurinen

Liisi Muurinen

Sijoittajasuhdeasiantuntija
Puh: 0204 75 4925
Email: liisi.muurinen@kone.com

img_IR_Heidi_Nurmi - resize

Heidi Nurmi

Sijoittajasuhdekoordinaattori
Puh: 0204 75 4240
Email: heidi.nurmi@kone.com

Sijoittajasuhteet

Sijoittajapalvelut

Sijoittajasuhdepolitiikka

KONEen tavoitteena on tarjota likvidi ja houkutteleva sijoituskohde kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Sijoittajasuhteiden päätehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on kaikkina aikoina käytössään oikeat ja riittävät tiedot KONEen osakkeen arvon määrittämiseksi. Kaiken kirjallisen materiaalin, kuten tilinpäätösten ja osavuosikatsausten, yritysvastuuraportin, pörssi- ja lehdistötiedotteiden ja internet-sivujen sekä sijoittaja- ja analyytikkotapaamisten tavoitteena on tämän tehtävän täyttäminen.

KONE noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain, NASDAQ OMX Helsingin sääntöjen sekä muiden sovellettavien säännösten pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedon julkistamisesta.

Sijoittajasuhdetoiminta

Sijoittajasuhdeyksikkö koordinoi kaikkea KONEen sijoittajasuhdetoimintaa. Näin varmistetaan tasapuolinen pääsy yhtiön tietoihin ja yhdenvertainen mahdollisuus tavata yrityksen johtoa. Lisäksi sijoittajasuhteet-yksikkö kokoaa ja analysoi markkinatietoa KONEen johtokunnalle. KONEen sijoittajasuhteet-yksikkö pyrkii toimimaan täsmällisesti ja läpinäkyvästi sekä tarjoamaan korkealaatuista palvelua.

Hiljainen jakso

KONEella on hiljainen jakso ennen tulosjulkistusta. KONEen edustajat eivät kommentoi taloudellisia asioita pääomamarkkinoille tai lehdistölle osavuosikatsauksen julkistamista edeltävän kolmen viikon aikana ja tilinpäätöksen julkistamista edeltävän neljän viikon aikana. Tämä koskee tapaamisia, puhelinkeskusteluja ja muita viestinnän muotoja.

Osoitteenmuutokset

KONEen osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutoksista siihen pankkiin, jossa heidän arvo-osuustilinsä on. Euroclear Finland Oy:hyn rekisteröityjä osakkeenomistajia pyydetään lähettämään kirjallinen ilmoitus osoitteenmuutoksesta seuraavaan osoitteeseen:

Euroclear Finland Oy
Asiakastilipalvelut
PL 1110
00101 Helsinki
Puh. 0800 180 500

Osakkeenomistajan tulee mainita kirjallisessa ilmoituksessa nimensä, uusi ja vanha osoitteensa ja arvo-osuustilinsä numero.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle