Back to top

Hyvä yrityskansalainen

KONEella on omia toimintoja yli 60 maassa, ja teemme yhteistyötä valtuutettujen jakelijoiden ja agenttien kanssa lähes 100 maassa eri puolilla maailmaa. Kansainvälisesti toimivana yrityskansalaisena olemme sitoutuneet noudattamaan toimintamaidemme lakeja ja määräyksiä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta. Periaatteet on sisällytetty strategiaamme, periaatteisiimme ja ohjeisiimme, kuten KONEen eettisiin ohjesääntöihin, kilpailuoikeusohjesääntöön ja niihin liittyviin prosesseihin.

KONEen eettiset ohjesäännöt

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle