Back to top

Olennaisten alueiden tunnistaminen

Teimme olennaisuusanalyysin vuosina 2019–2020, ja päivitimme yritysvastuun painopistealueet sen tulosten mukaisesti. Lisäksi tulokset tarjosivat tärkeää tietoa sidosryhmien odotuksista, joita hyödynnettiin KONEen strategian nykyisen vaiheen – Kestävää menestystä asiakkaan kanssa – määrittelyssä.

Olennaisuusanalyysi suoritettiin toteuttamalla kaksi anonyymiä verkkokyselyä sekä tärkeimpien sidosryhmien puhelinhaastatteluja.

Lähetimme yli 350 kohdennettua verkkokyselylomaketta muun muassa asiakkaille, sijoittajille ja analyytikoille, toimialajärjestöille, viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille, työntekijöille, median edustajille, oppilaitoksille ja kansalaisjärjestöille sekä valituille KONEen asiantuntijoille ja KONEen johtokunnan jäsenille. Lisäksi toteutimme avoimen verkkokyselyn laitteiden käyttäjille ja kaikille KONEen työntekijöille.

Kohdennettuun ja avoimeen verkkokyselyyn saatiin 148 vastausta. Lisäksi haastattelimme 17:ää sidosryhmän edustajaa saadaksemme paremman käsityksen heidän odotuksistaan koskien KONEen yritysvastuutoimintaa.

Asiantuntijamme käsittelivät tuloksia aihepiirikohtaisesti arvioidakseen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutustemme merkittävyyttä vastaajien tärkeiksi kokemilla alueilla.

Päivitimme olennaisuusanalyysin tulosten perusteella KONEen painopistealueiden tärkeysjärjestystä käyttäen kriteereinä niiden vaikutusta arvoketjuun ja merkitystä liiketoiminnalle sekä sidosryhmien kiinnostusta. Päivitetty malli on käytössä yritysvastuuraportissamme vuodesta 2020 lähtien.

Seuraamme säännöllisesti myös kestävään kehitykseen liittyvän lainsäädännön ja julkisen keskustelun kehitystä ja suoritamme vertailuja vertaisryhmän raportointiin.

Aiempien vuosien raportit ovat saatavissa verkkosivuiltamme Uutiset ja taustat > Julkaisut, kohdasta Arkisto.

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle