WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

Keskeisiä tunnuslukuja

Interaktiivisia analyysityökaluja löytyy sivuilta avainlukuja.2017
2016
2015201420132012
2011
Saadut tilaukset
Me7 554
7 6217 9596 8136 1515 4964 465
Liikevaihto
Me8 942
8 7848 6477 3346 9336 2775 225
Liikevoitto poislukien kertaluontoiset erät (EBIT)
Me1 217
1 2931 2411 036953829725
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)
(before financing items and taxes)
Me1 263
1 5091 4741 3451 2131 071820
Nettokäyttöpääoma 1) 2)
Me-876
-1 055-983-750-612-439
-361
Käyttöomaisuus1)
Me377
368345317270262
232
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma1) 2)
Me1 217
1 1081 0631 1511 1031 260
1 205
Oma pääoma1)
Me2 907
2 7962 5762 0621 7251 834
2 034
Korollinen nettovelka1)
Me1 690
-1 688-1 513-912-622-574-829
Oman pääoman tuotto
%34,2
38,145,440,940,132,135,5
Sijoitetun pääoman tuotto
%30,4
34,141,737,736,329,434,3
Nettovelkaantumisaste1)
%-58,1
-60,4-58,7-44,2-36,1-31,3-40,8
Laimentamaton tulos/osake
EUR1,89
2,002,01
1,471,371,23 (31,15 (3
Osinko B-sarjan osakkeelle 4)
EUR1,65
1,55 (41,401,201,000,880,70
Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.
1) Kauden lopussa.
2) Sisältää verosaamiset ja -velat, korkojaksotukset sekä johdannaiserät.
3) Ilman kertaluonteisia eriä. Kertaluonteiset erät mukaanlukien laimentamaton tulos/osake vuonna 2012 oli 1,17 euroa ja 1,26 euroa vuonna 2011. Laimentamaton osakekohtainen tulos ilman Toshiba Elevator Companylta saatua ylimääräistä osinkoa oli 1,79 euroa vuonna 2015.
4) Lisäksi, KONE on maksanut lisäosinkoa B-osakeelle 0,33 euroa vuodelta 2009, 0,75 euroa vuodelta 2011 ja 0,65 euroa vuodelta 2012. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle vuodelle 2016.