Back to top

Keskeisiä tunnuslukuja

Interaktiivisia analyysityökaluja löytyy sivuilta avainlukuja.20212020201920182017*
2016
201520142013
Saadut tilaukset
Me8 8538 1858 4007 7977 554
7 6217 9596 8136 151
Liikevaihto
Me10 5149 9399 9829 0718 797*
8 7848 6477 3346 933
Liikevoitto (EBIT)
Me1 2951 2131 1921 0421 192*
1 2931 2411 036953
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) 4)Me1 3101 2511 2371 1121 206*----
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)
Me1 8291 9081 5501 1501 263
1 5091 4741 3451 213
Nettokäyttöpääoma 1) 2)
Me-1 468-1 160-856-758-876
-1 055-983-750-612
Käyttöomaisuus 1)
Me737710742397377
368345317270
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma 1) 2)
Me1 0351 2431 6401 3771 339*
1 1081 0631 1511 103
Oma pääoma 1)
Me3 1993 1973 1933 0813 029*2 7962 5762 0621 725
Korollinen nettovelka 1)
Me-2 164-1 954-1 553-1 704-1 690
-1 688-1 513-912-622
Oman pääoman tuotto
%32,029,730,127,732,1*
38,145,440,940,1
Sijoitetun pääoman tuotto
%26,825,025,125,028,8*
34,141,737,736,3
Nettovelkaantumisaste 1)
%-67,6-61,1-48,6-55,3-55,8*
-60,4-58,7-44,2-36,1
Laimentamaton tulos/osake
EUR1,961,811,801,631,86*
2,002,01 (5
1,471,37
Osinko B-sarjan osakkeelle 3)
EUR1,751,751,701,651,65
1,551,401,201,00
Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.
1) Kauden lopussa.
2) Sisältää verosaamiset ja -velat, korkojaksotukset sekä johdannaiserät.
3) Lisäksi, KONE on maksanut lisäosinkoa B-osakeelle 0,33 euroa vuodelta 2009, 0,75 euroa vuodelta 2011 ja 0,65 euroa vuodelta 2012. 2021 osinko on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Hallitus on lisäksi ehdottanut vuodelle 2021 0,35 euron ylimäräistä osinkoa yhtiökokoukselle.
4) KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan. Vuonna 2021 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 14,5 miljoonan euron kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin KONEen globaaleissa liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa. Vuosina 2017–2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät Accelerate-ohjelmaan.
5) Laimentamaton osakekohtainen tulos ilman Toshiba Elevator Companylta saatua ylimääräistä osinkoa oli 1,79 euroa vuonna 2015.
* KONE on ottanut käyttöön uudet IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardit vuoden 2018 alusta ja osa vuoden 2017 taloudellisista luvuista on oikaistu takautuvasti.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle