Back to top

AVAINLUVUT

Tällä työkalulla voit analysoida KONEen taloudellisten tunnuslukujen kehitystä graafi- tai taulukkomuodossa. Tiedot voi myös ladata excel-, pdf- tai jpg-muodossa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 • Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo

 • [Tilikauden voitto / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)] x 100

 • [(Tilikauden voitto + rahoituskulut)/(Oma pääoma yhteensä+ korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana))] x 100

 • [Oma pääoma yhteensä/ (Taseen loppusumma-saadut ennakot)] x 100

 • [(Korolliset velat - rahavarat - lainasaamiset)/ Oma pääoma yhteensä] x 100

 • Tilikauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus/ (Tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä - hankitut omat osakkeet)

 • Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / (osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä - hankitut omat osakkeet)

 • Tilikaudelta jaettava osinko / (osakkeiden osakeantikorjattu ja optioiden merkintäoikeuksilla oikaistu painotettu lukumäärä - hankitut omat osakkeet)

 • (osinko per osake / tulos per osake) x 100

 • (osinko per osake / B-osakkeen pörssikurssi tilikauden lopussa) x 100

 • B-osakkeen pörssikurssi tilikauden lopussa / tulos per osake

 • B-osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / vaihdettujen B-osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

 • Tilikauden lopun osakkeiden (A + B) määrä kerrottuna B-osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa (ei sisällä hankittuja omia osakkeita)

 • Tilikauden aikana vaihdettujen B-osakkeiden lukumäärä

 • (B-osakkeiden vaihtomäärä / B-osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo) x 100

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle