KONE - Sijoittajat

Näkymät

Liiketoimintanäkymät 2024

(KONEen 24.4.2024 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2024. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,5 % ja 12,3 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2024 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

Liikevaihdon kasvun keskeisiä ajureita ovat myönteiset näkymät huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa sekä vahva tilauskanta. Uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan lasku Kiinassa rasittaa kasvunäkymiä.

Keskeisiä kannattavuuden ajureita ovat huolto- ja modernisointiliiketoimintojen liikevaihdon kasvu, paremmin hinnoiteltujen tilausten toimitukset sekä kustannussäästöt toimintamallin uudistuksen myötä. Päätöksen kasvattaa hieman tutkimus- ja kehitys- sekä IT-investointeja odotetaan vaikuttavan tulokseen negatiivisesti yhdessä sitkeän kustannusinflaation kanssa.

Markkinanäkymät 2024

(KONEen 24.4.2024 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

Uudisrakentamisen ratkaisujen markkinalla aktiviteetin odotetaan olevan vakaa sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella markkinan odotetaan kasvavan selvästi. Kiinassa aktiviteetin odotetaan laskevan lähes 10 prosenttia yksiköissä mitattuna.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Kiinassa.

KONE - Sijoittajat

 • Liiketoimintanäkymät 2024

  (KONEen 26.1.2024 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  KONE arvioi liikevaihdon pysyvän vakaana tai kasvavan hieman vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2024. Oikaistun liikevoittomarginaalin paranemisen odotetaan jatkuvan vuonna 2024, joskin kannattavuutta tukevia tekijöitä odotetaan olevan vähemmän kuin vuonna 2023.

  Liikevaihdon kasvun keskeisiä ajureita ovat myönteiset näkymät huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa sekä vankka tilauskanta. Uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan lasku Kiinassa sekä jatkunut epävarmuus Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla rasittavat kasvunäkymiä.

  Keskeisiä kannattavuuden ajureita ovat huolto- ja modernisointiliiketoimintojen liikevaihdon kasvu, paremmin hinnoiteltujen tilausten toimitukset sekä kustannussäästöt toimintamallin uudistuksen myötä. Sitkeän kustannusinflaation ja päätöksen kasvattaa hieman tutkimus- ja kehitys- sekä IT-investointeja odotetaan vaikuttavan tulokseen negatiivisesti.

  Markkinanäkymät 2024

  (KONEen 26.1.2024 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  KONEen markkinanäkymät ovat positiiviset yhdeksällä kahdestatoista markkina-alueesta.

  Aktiviteetin odotetaan laskevan hieman Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kiinassa uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan odotetaan laskevan selvästi. Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan odotetaan kasvavan selvästi.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Kiinassa.

 • Liiketoimintanäkymät 2023

  (KONEen 25.10.2023 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  KONE odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,0 % ja 12,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

  KONEella on myönteiset näkymät huolto- ja modernisointiliiketoiminnoissa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat saatujen tilausten parantunut marginaali sekä raaka-ainekustannusten lasku.

  Tulosta rasittavia tekijöitä vuonna 2023 ovat Kiinan uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan ennakoitu lasku sekä sitkeä inflaatio. Lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan heikomman uudisrakentamisen ratkaisujen markkinaympäristön odotetaan olevan haaste liiketoiminnalle.

  Markkinanäkymät 2023

  (KONEen 25.10.2023 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Kiinassa uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan laskun odotetaan olevan noin 10–15 % vuoden 2023 aikana. Poliittiset toimenpiteet ovat keskeisiä markkinoiden elpymiselle. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uudisrakentamisen ratkaisujen markkinan odotetaan kasvavan selvästi Intian ja Kaakkois-Aasian positiivisina jatkuneiden näkymien ansiosta. Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot vaikuttavat rakennusmarkkinoiden aktiviteettiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetin odotetaan laskevan selvästi. Pohjois-Amerikassa aktiviteetin odotetaan laskevan huomattavasti.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2023

  (KONEen 20.7.2023 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti)

  KONE odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 11,0 % ja 12,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

  KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantunut marginaali sekä raaka-aineisiin liittyvien kustannuspaineiden helpottaminen.

  Tulosta rasittavia tekijöitä vuonna 2023 ovat Kiinan uuslaitemarkkinan ennakoitu lasku sekä palkkojen korotuspaineet. Lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan heikomman uuslaitemarkkinaympäristön odotetaan olevan haaste liiketoiminnalle.

  Markkinanäkymät 2023

  (KONEen 20.7.2023 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti)

  Kiinassa uuslaitemarkkinan laskun odotetaan olevan noin 10–15 % vuoden 2023 aikana. Poliittiset toimenpiteet ovat keskeisiä markkinoiden elpymiselle. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi Intian ja Kaakkois-Aasian positiivisina jatkuneiden näkymien ansiosta. Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot vaikuttavat aktiviteettiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella aktiviteetin odotetaan laskevan selvästi. Pohjois-Amerikassa aktiviteetin odotetaan laskevan huomattavasti heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä vastuullisuuden ja rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2023

  (KONEen 26.4.2023 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  KONE odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 jokseenkin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

  Tämä ohjeistus olettaa, että rakennusaktiviteetti Kiinassa alkaa elpymään ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden kiinteistöalan vakauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.

  KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat vuoden 2022 aikana parantunut saatujen tilausten marginaali sekä raaka-aineisiin liittyvien kustannuspaineiden helpottaminen Aasiassa.

  Tulosta rasittavia tekijöitä vuonna 2023 ovat Kiinan uuslaitemarkkinan ennakoitu lasku sekä nousevat komponenttikustannukset muualla kuin Kiinassa ja palkkojen korotuspaineet. Lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan heikomman markkinaympäristön odotetaan olevan haaste liiketoiminnalle.

  Markkinanäkymät 2023

  (KONEen 26.4.2023 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Kiinassa uuslaitemarkkinan laskun odotetaan olevan lähes 10 % vuoden 2023 aikana. Aktiviteetin odotetaan alkavan elpyä ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden jo ilmoitettujen laajojen elvytystoimenpiteiden seurauksena. Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) ja laskevan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Pohjois-Amerikassa.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä rakennusten vastuullisuuden ja muunneltavuuden korostuminen.

  Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot voivat rajoittaa rakentamisaktiviteettia, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2023

  (KONEen 26.1.2023 julkaistun tilinpäätösitedotteen mukaisesti)

  KONE odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 viime vuoden tasolla. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja huoltoliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

  Tämä ohjeistus olettaa, että rakennusaktiviteetti Kiinassa alkaa elpymään ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden kiinteistöalan vakauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.

  KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat vuoden 2022 aikana parantunut saatujen tilausten marginaali sekä raaka-aineisiin liittyvien kustannuspaineiden helpottaminen Aasiassa.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2023 ovat tilauskannan hidastunut kiertonopeus, Kiinan uuslaitemarkkinan ennakoitu lasku sekä palkkojen korotuspaineet ja nousevat komponenttikustannukset.

  Markkinanäkymät 2023

  (KONEen 26.1.2023 julkaistun tilinpäätösitedotteen mukaisesti)

  Kiinassa uuslaitemarkkinan laskun odotetaan olevan jokseenkin yli 10 % vuoden 2023 aikana. Kiinteistökehittäjien rahoituksen saatavuuden odotetaan pysyvän rajoitettuna, erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta markkinoiden odotetaan alkavan elpyä ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden jo ilmoitettujen laajojen elvytystoimenpiteiden seurauksena. Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) ja olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan hieman korkealta tasolta.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä rakennusten vastuullisuuden ja muunneltavuuden korostuminen.

  Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot voivat rajoittaa rakentamisaktiviteettia, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

 • Liiketoimintanäkymät 2022

  (KONEen 27.10.2022 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti.Päivitetty 14.10.2022 tiedotteen mukaisesti.)

  KONE arvioi liikevaihdon laskun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja -4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 010-1 090 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Tämä ohjeistus edellyttää, että laajentuneet tai tiukentuneet COVID-19-rajoitukset Kiinassa eivät heikennä KONEen toimituskykyä neljännen vuosineljänneksen aikana.

  KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä rajoitteet globaaleissa toimitusketjuissa. Lisäksi Kiinan heikkenevä markkinaympäristö ja COVID-19-rajoitukset vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.


  Markkinanäkymät 2022

  (KONEen 27.10.2022 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti.)

  Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan yli 20 % kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen ja COVID-19-rajoitusten vaikutusten johdosta. Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja kasvavan selvästi sekä Pohjois-Amerikassa että Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina).

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta, elvytystoimenpiteet sekä rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Globaalien toimitusketjujen haasteet ja nousevat markkinakorot voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään. Koronarajoitukset Kiinassa sekä sota Ukrainassa lisäävät globaalien toimitusketjujen häiriöitä sekä epävarmuutta kysyntäympäristössä.  Liiketoimintanäkymät 2022

  (KONEen 20.7.2022 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti. Päivitetty 14.7.2022 tiedotteen mukaisesti.)

  KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä -1 % ja +3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 130-1 210 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 80 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

  KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä lisääntyneet häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa. Lisäksi Kiinan kilpailuympäristö, likviditeettirajoitukset sekä COVID-19-rajoitukset vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.

  Markkinanäkymät 2022

  (KONEen 20.7.2022 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti.)

  Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan huomattavasti kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen ja COVID-19-rajoitusten vaikutusten johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta, elvytystoimenpiteet sekä rakennusten muunneltavuuden korostuminen.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Globaalien toimitusketjujen haasteet voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään. COVID-19 liittyvät sulut Kiinassa sekä sota Ukrainassa lisäävät globaalien toimitusketjujen häiriöitä sekä epävarmuutta kysyntäympäristössä.


  Liiketoimintanäkymät 2022

  (KONEen 27.4.2022 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 180-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 70 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

  Liiketoimintanäkymien toteutuminen edellyttää Kiinan COVID-19-rajoitusten purkamista toisella vuosineljänneksellä sekä nopeaa elpymistä sen jälkeen.

  KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä lisääntyneet häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa. Lisäksi Kiinan kilpailuympäristö, likviditeettirajoitukset sekä COVID-19-rajoitukset vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.

  Markkinanäkymät 2022

  (KONEen 27.4.2022 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan huomattavasti kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen ja COVID-19-rajoitusten vaikutusten johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman ja Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat patoutunut kysyntä sekä elvytystoimenpiteet.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Globaalien toimitusketjujen rajoitteet voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään. COVID-19 liittyvät sulut Kiinassa sekä sota Ukrainassa lisäävät globaalien toimitusketjujen häiriöitä sekä epävarmuutta kysyntäympäristössä.


  Liiketoimintanäkymät 2022

  (KONEen 2.2.2022 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 180–1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2022 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

  KONEella on vankka tilauskanta ja myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä kilpailuympäristö ja likviditeettirajoitukset Kiinassa.

  Markkinanäkymät 2022

  (KONEen 2.2.2022 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan pysyvän vankkana, vaikkakin olevan alle 2021 tason kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan jatkavan elpymistä. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti.

  Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat patoutunut kysyntä sekä elvytystoimenpiteet.

  Globaalien toimitusketjujen jatkuvat rajoitteet sekä mahdolliset vajaukset työvoiman saatavuudessa voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään.

  Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

 • Liiketoimintanäkymät 2021

  (KONEen 28.10.2021 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 4 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 12,8 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

  KONEella on vankka tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet komponentti- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

  Markkinanäkymät 2021

  (KONEen 28.10.2021 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Kiinassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi korkealta tasolta ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan aktiviteetin johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan elpyvän matalaan vertailukauteen nähden. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) sekä Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa; markkinan odotetaan kasvavan Keski- ja Pohjois-Euroopan alueella ja olevan vakaa Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä.

  Huoltoaktiviteetin normalisoituessa ympäri maailmaa huollon odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Myös modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla.


  Liiketoimintanäkymät 2021

  (KONEen 20.7.2021 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti)

  Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 4 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

  KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet komponentti- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

  Markkinanäkymät 2021

  (KONEen 20.7.2021 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti)

  Kiinassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2020, joka oli jo markkina-aktiviteetiltaan hyvin vahva vuosi. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan matalaan vertailukauteen nähden. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

  Huoltoaktiviteetin normalisoituessa ympäri maailmaa huollon odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Myös modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvun odotetaan olevan vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2021

  (KONEen 28.4.2021 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 2 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,2 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

  KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Saatujen tilausten marginaalin parantumisen ja jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

  Markkinanäkymät 2021

  (KONEen 28.4.2021 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman Kiinassa. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan elpyvän vähitellen.

  Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

  Modernisointimarkkinalla aktiviteetin odotetaan elpyvän vähitellen parantuvan sentimentin tukemana.

  Liiketoimintanäkymät 2021

  (KONEen 28.1.2021 julkaistun tilinpäätösitedotteen mukaisesti)

  Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 0 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,4 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2021 tasolla valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

  KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Saatujen tilausten marginaalin parantumisen ja jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

  Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat COVID-19:n mahdolliset vaikutukset sekä nousevat raaka-aine- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

  Markkinanäkymät 2021

  (KONEen 28.1.2021 julkaistun tilinpäätösitedotteen mukaisesti)

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai kasvavan Kiinassa. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden korkeaan vertailukohtaan verrattuna ja alkavan elpyä sen jälkeen.

  Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

  Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

 • Liiketoimintanäkymät 2020

  (Liiketoimintanäkymät 22.9.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti. Valuuttakurssien vaikutusta oikaistuun liikevoittoon päivitetty 22.10.2020 julkaistun Q3 2020 osavuosikatsauksen mukaisesti.)

  Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 % ja 2 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,1 % ja 12,7 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2020 tasolla valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

  KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.

  Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja valikoitujen kustannussäästöjen kanssa.

  Kannattavuutta odotetaan rasittavan COVID-19 liittyvät lisäkustannukset sekä pandemiasta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset tuottavuuteen. Korkeat alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut rasittavat COVID-19:ään liittyvien tekijöiden lisäksi liikevoittoa vuonna 2020.

  KONE arvioi Accelerate-ohjelman uudelleenjärjestelykulujen olevan noin 40 miljoonaa euroa ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

  Markkinanäkymät vuodelle 2020

  (22.9.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti)

  KONE nostaa myös Kiinan uuslaitemarkkinan vuoden 2020 näkymiä. Muilta osin markkinanäkymät ovat ennallaan.

  Uuslaitemarkkinan arvioidaan kasvavan Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

  Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia. Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

  Liiketoimintanäkymät vuodelle 2020

  (22.9.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti)

  KONEen vuoden 2020 liikevaihdon kasvun arvioidaan nyt olevan -1 % ja 2 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2019. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,1 % ja 12,7 %.

  Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

  Markkinanäkymät vuodelle 2020

  (22.9.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti)

  KONE nostaa myös Kiinan uuslaitemarkkinan vuoden 2020 näkymiä. Muilta osin markkinanäkymät ovat ennallaan.

  Uuslaitemarkkinan arvioidaan kasvavan Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

  Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia. Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

  Markkinanäkymät 2020

  (Päivitetty 17.7.2020 KONEen puolivuosikatsauksen 2020 mukaisesti)

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

  Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

  Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

  Liiketoimintanäkymät 2020

  (Täsmennetty 17.7.2020 KONEen puolivuosikatsauksen 2020 mukaisesti)

  Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -4 % ja 0 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan hieman tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

  KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.

  Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja muiden valikoitujen kustannussäästöjen kanssa.

  Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen. Korkeat alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut rasittavat COVID-19:ään liittyvien tekijöiden lisäksi liikevoittoa vuonna 2020. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon.

  KONE arvioi Accelerate-ohjelman uudelleenjärjestely-kulujen olevan noin 40 miljoonaa euroa ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

  Markkinanäkymät 2020

  (22.4.2020 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti)

  Uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan kaikilla alueilla COVID-19:n puhkeamiseen liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta. Kiinassa uuslaitemarkkina alkoi elpyä maaliskuussa.

  Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

  Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

  Liiketoimintanäkymät 2020

  (Liiketoimintanäkymät23.3.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti. Liiketoimintanäkymien perusteita täsmennetty 22.4.2020 julkaistun Q1 2020 osavuosikatsauksen mukaisesti.)

  KONE arvioi, että vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun taso riippuu COVID-19:ään liittyvien hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

  • Vakaa liikevaihto vaatisi kohtuullisen vahvan liiketoiminnan toipumisen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä positiivisen kehityksen jatkumisen KONEen suurimmalla markkinalla, Kiinassa.
  • KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan alle 5 %, mikäli rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pääasiassa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.
  • Mikäli laajat ja tiukat hallitusten toteuttamat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pitkälle vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan 5-10 %.

  Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

  Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.

  KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2020. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen ja muiden kustannussäästöjen kanssa. Korkeat alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut rasittavat COVID-19:ään liittyvien tekijöiden lisäksi liikevoittoa vuonna 2020. KONE arvioi Accelerate-ohjelman uudelleenjärjestelykulujen olevan noin 40 miljoonan euroa ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.  Markkinanäkymät 2020

  (28.1.2020 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Koronavirus aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta markkinanäkymiin. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla

  Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat. Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Pohjois- Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2020

  (23.3.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti)


  KONE arvioi nyt, että vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Liikevaihdon laskun taso riippuu hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

  • Vakaa liikevaihto vaatisi kohtuullisen vahvan liiketoiminnan toipumisen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä positiivisen kehityksen jatkumisen KONEen suurimmalla markkinalla, Kiinassa.
  • KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan alle 5 %, mikäli rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pääasiassa vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.
  • Mikäli laajat ja tiukat hallitusten toteuttamat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pitkälle vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, KONEen liikevaihdon odotetaan laskevan 5-10 %.

  Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

  Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen. Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, KONEen kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset.


  Markkinanäkymät 2020

  (28.1.2020 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Koronavirus aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta markkinanäkymiin. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla

  Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat. Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Pohjois- Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2020

  (28.1.2020 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti)

  Vuonna 2020 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 0 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 250–1 400 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2020 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 15 miljoonan euronpositiivinen vaikutus liikevoittoon.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2020, ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan KONEen kasvavan ja ikääntyvän laitekannan sekä ylipäätään positiivisten markkinanäkymien myötä. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden, jotka ovat vaikuttaneet saatujen tilausten marginaaliin positiivisesti, odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien noin 50 miljoonan euron säästöjen kanssa. Korkeat työvoima- ja alihankintakustannukset sekä digitaalisten palveluiden ja -ratkaisujen myyntiin ja toteutukseen liittyvät kehittämiskulut ovat liikevoittoa rasittavia tekijöitä vuonna 2020. Lisäksi viimeaikainen koronaviruksen puhkeaminen aiheuttaa epävarmuutta. KONE myös odottaa noin 40 miljoonan euron uudelleenjärjestelykustannuksia Accelerate-ohjelmasta ohjelman viimeisen vuoden aikana. Nämä kustannukset vähennetään oikaistusta liikevoitosta.

 • Markkinanäkymät 2019

  23.10.2019 julkaistun Q3 2019 osavuosikatsauksen mukaisesti

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan olevan vakaa. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Pohjois- Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2019

  23.10.2019 julkaistun Q3 2019 osavuosikatsauksen mukaisesti

  Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 5 % ja 8 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 190–1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerateohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkein raakaainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan alle 50 miljoonaa euroa.


  Markkinanäkymät 2019

  18.7.2019 julkaistun H1 2019 puolivuosikatsauksen mukaisesti

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.  Liiketoimintanäkymät 2019

  18.7.2019 julkaistun H1 2019 puolivuosikatsauksen mukaisesti

  Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 4 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 170–1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkeiden raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan alle 50 miljoonaa euroa.


  Markkinanäkymät 2019

  25.4.2019 julkaistun Q1 2019 -osavuosikatsauksen mukaisesti

  Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan kaiken kaikkiaan melko vakaa. Kiinan markkinan odotetaan olevan melko vakaa tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoiden odotetaan olevan melko vakaat.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2019

  25.4.2019 julkaistun Q1 2019 -osavuosikatsauksen mukaisesti

  Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 160–1 260 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkeiden raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan alle 50 miljoonaa euroa.


  Markkinanäkymät 2019

  24.1.2019 julkaistun tilinpäätöstiedotteen 2018 mukaisesti.

  Kasvanut epävarmuus monilla isoilla markkinoilla vaikuttaa vuoden 2019 markkinakehityksen näkyvyyteen. Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa tai laskevan hieman. Kiinan markkinan odotetaan laskevan hieman tai olevan vakaa tilatuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan vakaampaa kehitystä.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla. Modernisointimarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  Liiketoimintanäkymät 2019

  24.1.2019 julkaistun tilinpäätöstiedotteen 2018 mukaisesti.

  Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 2 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 120–1 240 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan vajaan 10 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hinnoittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpiteiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikevoittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkeiden raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa.

 • Markkinanäkymät 2018

  25.10.2018 julkaistun Q3-osavuosikatsauksen 2018 mukaisesti

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vakaana tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Pohjois-Amerikan markkinan odotetaan kasvavan hieman. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella markkinan odotetaan olevan vakaa.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Liiketoimintanäkymät 2018

  25.10.2018 julkaistun Q3-osavuosikatsauksen 2018 mukaisesti

  Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 4 % ja 7 % (aiemmin 3–7 %) välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100–1 150 (aiemmin 1 100–1 200) miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen syyskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 45 (aiemmin 35) miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat työvoima- ja materiaalikustannukset. Korkeammilla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Kasvavan geopoliittisen epävarmuuden odotetaan myös vaikuttavan negatiivisesti. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018.


  Markkinanäkymät 2018

  19.7.2018 julkaistun puolivuosikatsauksen 2018 mukaisesti

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vakaana tilatuissa yksiköissä tai laskevan hieman ja tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan markkinan sekä markkinan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Liiketoimintanäkymät 2018

  19.7.2018 julkaistun puolivuosikatsauksen 2018 mukaisesti

  Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen kesäkuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 35 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Korkeammilla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.


  25.1.2018 julkaistun Tilinpäätöstiedotteen 2017 mukaisesti. Markkinanäkymät pysyivät ennallaan Q1 2018.

  Markkinanäkymät 2018

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan hieman tai pysyvän vakaana tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan markkinan sekä markkinan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.


  25.4.2018 julkaistun Q1 2018 osavuosikatsauksen mukaisesti

  Liiketoimintanäkymät 2018

  Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100–1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen maaliskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Korkeammilla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.


  12.1.2018 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti. Liiketoimintanäkymät pysyivät ennallaan tilinpäätöstiedotteessa.
  Liiketoimintanäkymät 2018

  KONEen vuoden 2018 liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan laskevan edelleen vuonna 2018, kuten vuonna 2017. Marginaalipaineen odotetaan kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

  Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018 olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät joulukuun 2017 lopun tasolla.

  1.1.2018 voimaan astuvien uusien IFRS 15 -laskentaperiaatteiden käyttöönoton seurauksena KONEen liikevaihdon tuloutus muuttuu vuonna 2018. IFRS 15:n mukaiset vertailutiedot julkaistaan maaliskuussa 2018. Tulevasta muutoksesta johtuen, KONE antaa tarkemmat liiketoimintanäkymät 25.4.2018 raportoitavan Q1 2018 -osavuosikatsauksen yhteydessä. Laskentaperiaatteiden muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vuositason liikevaihtoon tai liikevoittoon.

 • 26. lokakuuta 2017, KONEen liiketoimintanäkymät pysyvät ennallaan

  Markkinanäkymät 2017

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan olevan suhteellisen vakaa tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan laskevan hieman vuonna 2017, mutta kääntyvän kasvuun loppuvuodesta. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa, Lähi-idän ja Afrikan alueilla markkinan odotetaan kasvavan hieman.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät vuodelle 2017

  KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 200–1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen syyskuun lopun 2017 tasolla.

  26. syyskuuta 2017, KONE päivittää 2017 liiketoimintanäkymänsä huomioimaan Accelerate -ohjelman uudelleenjärjestelykustannukset, tämän hetkiset valuuttakurssit ja viimeisimmän näkemyksen liiketoiminnan kehityksestä

  KONE kertoi tänään käynnistävänsä Accelerate Winning with Customers -ohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa strategian toteutusta ja tukea kannattavaa kasvua. Osana ohjelmaa, KONE suunnittelee organisaationsa ja toimintojensa uudistamista, ja tavoittelee noin 100 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä vuoden 2020 lopusta eteenpäin. Ohjelmasta aiheutuvien uudelleenjärjestelykustannuksien odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa, josta suurimman osan arvioidaan toteutuvan seuraavan kahden vuoden aikana.

  Uudelleenjärjestelykustannukset oikaistun liikevoiton ulkopuolelle

  KONE päivittää vuoden 2017 liiketoimintanäkymiään ottamaan huomioon uudelleenjärjestelykustannukset. Samassa yhteydessä KONE ottaa käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate -ohjelman aikana. Oikaistuun liikevoittoon ei sisällytetä vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavia eriä kuten merkittäviä uudelleenjärjestelykustannuksia.

  Päivitetyt valuuttakurssioletukset

  KONE päivittää vuoden 2017 liiketoimintanäkymänsä ottamaan huomioon myös tämän hetkiset valuuttakurssit. Euro on vahvistunut huomattavasti muun muassa Kiinan renminbiä ja USA:n dollaria vastaan verrattuna tammi-kesäkuun keskikursseihin, joita käytettiin aiemmin annettujen liiketoimintanäkymien perustana. Mikäli valuuttakurssit pysyvät elokuun lopun tasolla, olisi sillä noin EUR 30 miljoonan negatiivinen vaikutus 2017 liikevoittoon verrattuna aiempaan oletukseen.

  Päivitetty näkemys liiketoiminnan kehityksestä

  KONEen ennuste koko vuoden 2017 liiketoiminnan kehityksestä on parantunut hieman kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiöllä on myös parempi näkyvyys koko vuoden tulokseen, kun kolmannesta vuosineljänneksestä on suurin osa takana. Tästä johtuen KONE ei pidä tarpeellisena laskea liikevoitto-ohjeistuksensa alalaitaa negatiivisella valuuttakurssivaikutuksella.

  PÄIVITETYT LIIKETOIMINTANÄKYMÄT VUODELLE 2017:

  KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan edelleen olevan 1 ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

  Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät loppuvuoden elokuun lopun tasolla. Accelerate -ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon.

  Aiemmin KONE arvioi liikevoiton (EBIT) olevan 1 200-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-kesäkuun 2017 keskimääräisellä tasolla.


  19.7.2017 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2017

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 0–5 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Myös Pohjois-Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueilla markkinan odotetaan kasvavan hieman.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät vuodelle 2017

  KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 1 ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200–1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi–kesäkuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

  Liikevaihtonäkymä perustuu KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin.

  Liikevoittonäkymä perustuu tämänhetkiseen liikevaihtoennusteeseen yhdistettynä kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Vuonna 2017 kannattavuuteen odotetaan vaikuttavan esimerkiksi parantunut laatu ja tuottavuus, hinnoittelu ja liiketoimintajakauma, saatujen tilausten katteiden hienoinen lasku vuonna 2016 sekä kustannuspaineet korkeammista raaka-ainekustannuksista sekä tutkimus- ja kehitys- sekä IT-kustannuksista. Liikevoittonäkymä sisältää noin 10 miljoonan euron negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen verrattuna vuoteen 2016.

  27.4.2017 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2017

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 0–5 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Markkinan Pohjois-Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän kasvavan hieman myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät 2017

  KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 0 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200–1 290 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi–maaliskuun 2017 keskimääräisellä tasolla. Aikaisempi liikevoittonäkymä sisälsi noin 10 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen valuuttojen muuntokursseista.

  26.1.2017 julkaistun Tilinpäätöstiedotteen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2017

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 0–5 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Markkinan Pohjois-Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän kasvavan hieman myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät 2017

  KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 180–1 300 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

 • 26.10.2016 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti.

  Markkinanäkymät 2016

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan noin 5 % tilatuissa yksiköissä. Kilpailun odotetaan jatkuvan kireänä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Markkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja olevan vakaampi Lähi-idässä.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät 2016

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 260–1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi–syyskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

  19.7.2016 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti.

  Markkinanäkymät 2016

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5–10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät 2016

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 250–1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

  21.4.2016 julkaistunosavuosikatsauksen mukaisesti.

  Markkinanäkymät 2016

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5–10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät 2016

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220–1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

  28.1.2016 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti.

  Markkinanäkymät 2016

  Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5–10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

  Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

  Liiketoimintanäkymät 2016

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220–1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

 • 22. lokakuuta julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti.

  Markkinanäkymät 2015

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan laskevan hieman vuonna 2015, johtuen hienoisesta laskusta Kiinan markkinalla. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja jatkavan asteittaista elpymistä Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan kasvavan jonkin verran.

  Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2015

  KONE täsmentää vuoden 2015 liiketoimintanäkymiään.

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200–1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi–syyskuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

  17. heinäkuuta julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2015

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan olevan melko vakaa vuonna 2015. Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vuoden 2014 hyvällä tasolla tai laskevan hieman. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja alkavan elpyä Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan kasvavan jonkin verran. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2015

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 190–1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi–kesäkuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

  22. huhtikuuta julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2015

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman vuonna 2015. Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vuoden 2014 hyvällä tasolla tai kasvavan hieman. EMEA-alueella markkinan odotetaan olevan melko vakaa. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja olevan edelleen heikolla tasolla Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan olevan vakaa edellisvuoden tasolla. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2015

  Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 140–1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi–maaliskuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

  29. tammikuuta 2015 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2015

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman vuonna 2015. Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vuoden 2014 hyvällä tasolla tai kasvavan hieman. EMEA-alueella markkinan odotetaan olevan melko vakaa. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja olevan edelleen heikolla tasolla Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan olevan vakaa edellisvuoden tasolla. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2015

  Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 130–1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

 • 21. lokakuuta 2014 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2014

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2014

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–8 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 015–1 045 miljoonaa euroa.

  18. heinäkuuta 2014 julkaistun osavuosikatsauksen 2014 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2014

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan Keski- ja Pohjois-Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2014

  Vuonna 2014 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2013.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 000–1 050 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

  23. huhtikuuta 2014 julkaistun Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2014

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan Keski- ja Pohjois-Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2014

  Vuonna 2014 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2013.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 990–1 050 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

  28. tammikuuta 2014 julkaistun Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 2013 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2014

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan Keski- ja Pohjois-Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2014

  Vuonna 2014 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6–9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2013.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 980–1 050 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

 • 22. lokakuuta 2013 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2013

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Kiinan uusien laitteiden markkinan odotetaan kasvavan 10–15 % vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2013

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 11–14 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 920–955 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi syyskuun 2013 alun tilanteesta.

  11. syyskuuta 2013 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2013

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Kiinan uusien lait­teiden markkinan odotetaan kasvavan 10–15 % vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan kas­vun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2013

  KONE Oyj nostaa näkymiään liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) osalta vuodelle 2013. KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 11-14 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 920-955 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi syyskuun 2013 alun tilanteesta.

  Aiemmin KONE arvioi liikevaihtonsa kasvavan 9-11 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 890-920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroaisi merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

  Pääasiallinen syy näkymien nostamiselle on Kiinan rahamarkkinoiden likviditeetin parantumisen vaikutus KONEen liiketoimintaan. Seurauksena likviditeetin parantumisesta KONEen uusien laitteiden toimitukset Kiinassa ovat kolmannen vuosineljänneksen aikana olleet odotettua korkeammalla tasolla, ja toimitusten vahvuuden odotetaan jatkuvan loppuvuonna 2013. Lisäksi odotettua parempi kehitys KONEen tuotantoverkoston tuottavuudessa parantaa KONEen liikevoittonäkymiä.

  19. heinäkuuta 2013 julkaistun KONEen osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2013

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Kiinan uusien lait­teiden markkinan odotetaan kasvavan 10–15 % vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan kas­vun odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2013

  KONE täsmentää vuoden 2013 näkymiään.

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 9–11 % vuo­teen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 890–920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

  23. huhtikuuta 2013 julkaistun KONEen osavuosikatsauksen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2013

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Kiinan uusien laitteiden markkinan odotetaan kasvavan noin 10 % vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2013

  KONE täsmentää vuoden 2013 näkymiään ensimmäisen nel­jänneksen vahvan tilausvirran johdosta.

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 7-10 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 870-920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa mer­kittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

  24. tammikuuta 2013 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti

  Markkinanäkymät 2013

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen odotetaan jatkuvan.

  Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

  Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–9 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 840–920 miljoonaa euroa olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

 • 23. lokakuuta 2012 julkaistun KONEen Osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2012 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2012

  Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden odotetaan kasvavan hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan heikkenevän jonkin verran, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen matalalta tasolta odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan vakaat tai laskevan hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Huoltomarkkinoiden odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

  Liiketoimintanäkymät 2012

  KONE tarkentaa vuoden 2012 näkymiään.

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 13-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 780-820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

  19. heinäkuuta 2012 julkaistun KONEen Osavuosikatsauksen tammi-kesäkuu 2012 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2012

  Uusien laitteiden markkinoilla Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden odotetaan olevan suhteellisen vakaat tai kasvavan jonkin verran verrattuna vuoden 2011 toiseen puoliskoon. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan edelleen laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen matalalta tasolta odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai laskevan hieman verrattuna vuoden 2011 toiseen puoliskoon. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Liiketoimintanäkymät 2012

  KONE nostaa hieman vuoden 2012 näkymiään. Näkymiä nostetaan johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja liikevoiton näkymiä myös valuuttojen muuntokurssien odotettua myönteisemmästä kehityksestä johtuen.

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 12–17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 760–820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

  24. huhtikuuta 2012 julkaistun KONEen Osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2012 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2012

  Markkinanäkymät 2012 Uusien laitteiden markkinoilla Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan, mutta merkittävästi hitaammin kuin vuonna 2011, ja toisen vuosipuoliskon kehitykseen liityy epävarmuutta. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina tai heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen matalalta tasolta odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 tai kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Liiketoimintanäkymät 2012

  KONE nostaa hieman vuoden 2012 näkymiään johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kehityksestä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja odotettua suotuisammasta materiaalihintojen kehityksestä. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10–15 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 750–800 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2012 alun tilanteesta.

  26. tammikuuta 2012 julkaistun KONEen Tilinpäätöstiedotteen 2011 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2012

  Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan, mutta selvästi hitaammin kuin vuonna 2011. Uusissa laitteissa Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina tai heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinan odotetaan elpyvän asteittain matalalta tasolta. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 tai kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Liiketoimintanäkymät 2012

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8–13 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2011.Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 730–790 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2012 alun tilanteesta.

 • 20. lokakuuta 2011 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2011

  Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, vaikkakin hitaammin kuin tammi–syyskuun 2011 aikana. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinoiden kokonaisaktiviteetin odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana. Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan jatkavan asteittaista elpymistä matalalta tasolta, mutta näkymä on edelleen epävarma. Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Näkymät 2011

  KONE tarkentaa näkymiään vuodelle 2011. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 710–740 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

  19. heinäkuuta 2011 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2011

  Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, vaikkakin hitaammin kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinoiden hyvän aktiviteettitason odotetaan jatkuvan useimmissa maissa, kun taas useimpien Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän melko muuttumattomina nykyisellä alhaisella tasolla. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan elpyvän maltillisesti, vaikka näkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan

  Näkymät 2011

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta

  20. huhtikuuta 2011 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2011

  Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Keski- ja Pohjois- Euroopan uusien laitteiden markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan useimmissa maissa, kun taas useimpien Etelä- Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän melko muuttumattomina nykyisellä alhaisella tasolla. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan elpyvän maltillisesti. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Näkymät 2011

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

  26. tammikuuta 2011 julkaistun KONEen tilinpäätöksen 2010 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2011

  Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, joskin tietyin alueellisin eroin. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan useimmissa maissa, kun taas useimpien Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän melko muuttumattomina nykyisellä alhaisella tasolla. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan elpyvän maltillisesti. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

  Näkymät 2011

  KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

 • 19. lokakuuta 2010 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2010

  KONE täsmentää markkinanäkymiään vuodelle 2010. Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan, joskin hitaammin kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Keski- ja Pohjois-Euroopassa myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan asuinrakentamisessa useimmissa maissa, kun taas Etelä-Euroopan markkinat ovat tasaantumassa alhaiselle tasolle. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkina on tasaantunut alhaiselle tasolle. Markkinoiden kehitys Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on edelleen epävarmaa, ja niiden elpymisen odotetaan olevan hidasta. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan, mutta ne pysyvät erittäin kilpailtuina.

  Näkymät 2010

  KONE nostaa vuoden 2010 näkymiään johtuen vahvasta liikevaihdon kasvusta erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä parantuneesta kokonaistuottavuudesta. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2–6 % verrattuna vuoteen 2009. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 660–690 miljoonaa euroa.

  20. heinäkuuta 2010 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 mukaisesti

  Markkinanäkymät 2010

  KONE täsmentää markkinanäkymiään vuodelle 2010. Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden kasvun odotetaan jatkuvan, joskin hitaammin kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa markkinat ovat alkaneet tasaantua, mutta markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja elpymisen odotetaan olevan hidasta. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan, mutta ne pysyvät erittäin kilpailtuina.

  Näkymät 2010

  KONE nostaa vuoden 2010 näkymiään Aasian ja Tyynenmeren alueen saatujen tilausten vahvasta tasosta sekä valuuttojen muuntokurssien suotuisista muutoksista johtuen. KONEen liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 630–660 miljoonaa euroa.

  20. huhtikuuta 2010 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Uusien laitteiden markkinoiden hyvän kehityksen odotetaan laajenevan Aasian ja Tyynenmeren alueella. EMEA:ssa ja Pohjois-Amerikassa markkinat heikkenevät edelleen useimmissa maissa, mutta markkinoiden vakautumista on odotettavissa loppuvuotta kohden. Modernisointimarkkinat tulevat olemaan noin viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu, mutta ne pysyvät erittäin kilpailtuina.

  Näkymät

  KONEen liikevaihdon arvioidaan laskevan 0–5 % vuoteen 2009 verrattuna.

  Liikevoiton (EBITIT) arvioidaan olevan 580–620 miljoonaa euroa.

  26. tammikuuta 2010 julkaistun KONEen tilinpäätöksen 2009 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Uusien laitteiden markkinoiden hyvän kehityksen odotetaan laajenevan Aasian ja Tyynenmeren alueella. EMEA:ssa ja Pohjois-Amerikassa markkinat heikkenevät edelleen useimmissa maissa, mutta markkinoiden vakautumista on odotettavissa loppuvuotta kohden. Modernisointimarkkinat tulevat olemaan noin viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu, mutta ne säilyvät erittäin kilpailtuina

  Näkymät

  KONEen liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein.

  Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan välillä 560–610 miljoonaa euroa.

  20. lokakuuta 2009 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009 osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu. Modernisointimarkkinat tulevat olemaan noin viime vuoden tasolla. Uusien laitteiden markkinat säilyvät heikkoina, mutta heikentyminen hidastuu.

  Näkymät

  KONE tarkentaa vuoden 2009 liikevoiton näkymiään. Liikevaihdon osalta KONEen tavoitteena on saavuttaa 2–5 % kasvu vuoden 2008 liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoitteena on 580–595 miljoonaa euroa ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua.

  21. heinäkuuta 2009 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Vuonna 2009 huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu. Modernisointimarkkinat tulevat olemaan noin viime vuoden tasolla. Uusien laitteiden markkinoiden heikentyminen hidastuu.

  Näkymät

  KONE tarkentaa vuoden 2009 näkymiään. Liikevaihdon osalta KONEen tavoitteena on saavuttaa 2–5 % kasvu vuoden 2008 liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoitteena on 570–595 miljoonaa euroa ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista kulua.

  23. huhtikuuta 2009 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Maailmantalouden heikentyessä uusien laitteiden markkinat heikentyvät edelleen vuonna 2009. Modernisointimarkkinoihin vaikutus on pienempi. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu.

  Näkymät

  Vuonna 2009 KONEen tavoitteena on liikevaihdon osalta saavuttaa 5 prosentin kasvu tai vähintään noin vuoden 2008 liikevaihtotaso. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoite on saavuttaa 5 prosentin kasvu tai vähintään noin vuoden 2008 liikevoittotaso.

  23. tammikuuta 2009 julkaistun KONEen tilinpäätöksen 2008 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Maailmantalouden heikentyessä uusien laitteiden markkinat heikentyvät edelleen vuonna 2009. Modernisointimarkkinoihin vaikutus on pienempi. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu.

  Näkymät

  Vuonna 2009 KONEen tavoitteena on liikevaihdon osalta saavuttaa 5 prosentin kasvu tai vähintään noin vuoden 2008 liikevaihtotaso. Liikevoiton osalta (EBIT) tavoite on saavuttaa 5 prosentin kasvu tai vähintään noin vuoden 2008 liikevoittotaso.

  21. lokakuuta 2008 julkaistun KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008 mukaisesti

  Markkinanäkymät

  Arvioimme, että uusien laitteiden kysyntä heikkenee edelleen useilla markkinoilla vuoden 2008 loppua kohti, kun taas modernisointi- ja huoltomarkkinat kasvavat. Uskomme, että KONEella on mahdollisuus saavuttaa korkeampi tilausten kasvu vuoden viimeisellä neljänneksellä kuin vuoden 2008

  kolmannella neljänneksellä edellyttäen, että globaalit rahoitusmarkkinat toimivat.

  Näkymät

  KONE toistaa 22. heinäkuuta 2008 antamat näkymänsä vuodelle 2008. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa yli 10 % liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna. Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. Tämä vastaa vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

  22. heinäkuuta 2008 julkaistun KONEen Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008 mukaisesti

  • Arvioimme, että markkinat tarjoavat KONEelle edelleen suotuisia mahdollisuuksia kasvuun vuonna 2008, vaikka markkinakasvu on heikentyneiden talousnäkymien johdosta vähäisempää tänä vuonna kuin vuonna 2007.
  • Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa yli 10 % liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna. Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. Tämä vastaa vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

  22. huhtikuuta 2008 julkaistun KONEen Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008 mukaisesti

  • Arvioimme, että markkinat tarjoavat KONEelle edelleen suotuisia mahdollisuuksia kasvuun vuonna 2008, vaikka heikentyneiden talousnäkymien johdosta emme usko kasvun olevan tänä vuonna yhtä voimakasta kaikilla markkinoilla kuin vuonna 2007.
  • Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa noin 10 % liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna. Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. Tämä vastaa vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

  25. tammikuuta 2008 julkaistun tilinpäätöstiedotteen 2007 mukaisesti

  • Arvioimme, että markkinat tarjoavat KONEelle edelleen suotuisia mahdollisuuksia kasvuun vuonna 2008, vaikka heikentyneiden talousnäkymien johdosta emme usko kasvun olevan tänä vuonna yhtä voimakasta kaikilla markkinoilla kuin vuonna 2007. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa noin 10 prosentin liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna.
  • Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 prosentin kasvu vuoden 2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. Tämä vastaa vähintään 12,0 prosentin liikevoittotasoa.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.