Back to top

KONE - Sijoittajat

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän tiistaina 28. helmikuuta 2023. KONEen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos sitä vaaditaan kirjallisesti ilmoittamalla asiasta yhtiön hallitukselle viimeistään 31.12.2022.
Ehdotukset pyydetään toimittamaan postitse tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen:

KONE Oyj
Osakerekisteri
PL 7, 02151 ESPOO

agm@kone.com

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle