WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI

Yritysvastuun painopistealueet

kone

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuu on erottamaton osa KONEen organisaatiokulttuuria. Se näkyy siinä, miten kohtelemme toisiamme ja kaikkia sidosryhmiämme, miten otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme ja miten vaalimme taloudellista suorituskykyämme nyt ja tulevaisuudessa. Visiomme on tarjota paras käyttäjäkokemus. Kestävän kehityksen periaate vauhdittaa innovaatioidemme syntyä ja on meille kilpailuetu. KONE on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa ja edellytämme samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme.

kone

Panostamme innovointiin ja resurssitehokkuuteen

KONEella kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät innovaatiot ovat tärkeässä roolissa, ja niiden avulla voimme vaikuttaa sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kehittämiseen sekä muun muassa ilmastonmuutokseen. Kaupunkien ympäristövaikutusten pienentäminen on kestävämmän tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Siksi panostamme innovaatioihin ja resurssitehokkuuteen.

kone

Kehitämme vastuullisia tuotteita ja palveluita

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia on kaikkialla, ja niitä käyttävien ihmisten turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Myös ratkaisujemme laadukkuus ja ekotehokkuus ovat kriittisiä tekijöitä.

kone

Haluamme olla paras työnantaja ja houkutella uusia osaajia

Haluamme, että KONE on erinomainen työpaikka, ja haluamme kehittää työntekijöidemme osaamista ja sitouttaa ja kannustaa heitä erinomaisiin suorituksiin. Työntekijöillämme on oikeus turvalliseen ja terveelliseen, henkilökohtaista hyvinvointia edistävään työympäristöön, jossa syrjintä on kielletty.

kone

Tuemme kumppaneiden ja yhteisöjen menestystä

KONE vaikuttaa suoraan taloudelliseen kehitykseen maissa, joissa KONEella on omia toimintoja. Vastuullisena yrityskansalaisena ja liikekumppanina olemme sitoutuneet edistämään koko arvoketjun kehitystä.

KONEEN YRITYSVASTUURAPORTTI