KONE - KONE vastuullisena sijoituskohteena

KONE - KONE vastuullisena sijoituskohteena

KONE - KONE vastuullisena sijoituskohteena

Yksi strategisista tavoitteistamme on olla kestävän kehityksen edelläkävijä – ei vain omalla toimialallamme, vaan myös laajemmin tarkasteltuna. Haluamme olla asiakkaidemme luotettavin kumppani rakennuksen koko elinkaaren ajan sekä auttaa asiakkaita saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Visiomme on luoda paras käyttäjäkokemus. Tuote- ja palveluvalikoimamme ja toimintamme ympäristönäkökohtien lisäksi kestävän kehityksen painopistealueitamme ovat turvallisuus, laatu, monimuotoisuus ja osallisuus sekä eettisyys ja compliance. Kestävä kehitys vauhdittaa innovaatioidemme syntyä ja on meille kilpailuetu. Vastuullisen liiketoiminnan harjoittaminen ja hyvä hallinnointi auttavat meitä luomaan arvoa osakkeenomistajille pitkällä tähtäimellä.

Hissi- ja liukuporrasalalle kaupungistuminen on merkittävä megatrendi, ja samalla myös mahdollisuus tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Kaupungit muodostavat globaalista energiankulutuksesta 75 prosenttia ja rakennusten osuus tästä on 40 prosenttia. Tarjoamalla energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksiin KONE voi auttaa vähentämään kaupunkien ympäristövaikutusta. KONE on toimialan edelläkävijä energiatehokkaissa ratkaisussa, joihin kuuluvat läpimurtoteknologiat kuten konehuoneeton KONE MonoSpace® 500 DX -hissi sekä KONE UltraRope®, äärimmäisen kevyt nostoköysi.

img_KONEen nykyisen volyymihissin energiatehokkuus

Toiminnassa olevien hissien ja liukuportaiden laitekanta ikääntyy vauhdilla, erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Modernisoimalla vuonna 1985 tai sitä ennen asennetun hissin parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla voidaan säästää energiaa jopa 63 prosenttia (Lähde: Euroopan komission tukema hissien ja liukuportaiden energiatehokkuutta selvittänyt E4-tutkimus).

Lue lisää aiheesta KONEen 2023 Yritysvastuuraportissa

KONE on asettanut merkittävät ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä. KONEen tavoitteet on varmennettu Science Based Targets -aloitteen (SBTi) toimesta. KONE oli ensimmäinen hissi- ja liukuporrasalan yritys, jonka tieteeseen perustuvat tavoitteet on varmennettu uusimman ilmastotieteen perusteella. KONE sitoutuu alansa ensimmäisenä yrityksenä saavuttamaan hiilineutraalit toiminnot vuoteen 2030 mennessä, sekä hiilineutraalit tuotantoyksiköt vuonna 2024.

Lue lisää aiheesta tähän liittyvästä tiedotteesta


empty

Yritysvastuun raportointi

Noudatamme yritysvastuun raportoinnissa GRI-standardin (Global Reporting Initiative) ohjeita. KONEen 2023 Yritysvastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2024. Raportissa esitetyt kasvihuonepäästöt ja vedenkulutus KONEen tuotantoyksiköissä on varmennettu.

KONEen 2023 Vuosikatsaus sisältää myös vastuullisuustietoa, kuten ei-taloudelliset riskit ja niihin liittyvän riskienhallinnan sekä TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) raportointisuositusten mukaisen raportoinnin.

KONEen raportointi Sustainability Accounting Standards Board (SASB) -standardien mukaan

Alla olevassa taulukossa KONE on linkittänyt SASB-standardien Electrical and Electronic Equipment -toimialalle olennaiset aiheet ja mittarit KONEen yritysvastuuraportin 2023 sisältöön ja/tai muihin julkaisuihin.

Aihe
Mittari
2023 tulos
2022 tulos
Energia
(1) Energiankulutus yhteensä, (2) sähköverkon osuus, (3) uusiutuvan energian osuus
1) KONEen yritysvastuuraportti 2023, s. 73
2) Taulukko KONEen 2023 yritysvastuuraportissa sivulla 73 sisältää kokonaisenergiankulutuksen jakautumisen vihreään sähköön ja muuhun sähköön
3) Taulukko KONEen 2023 yritysvastuuraportissa sivulla 73 sisältää kokonaisenergiankulutuksen jakautumisen vihreään sähköön ja muuhun sähköön
1) KONEen yritysvastuuraportti 2022, s. 58
2) Taulukko KONEen 2022 yritysvastuuraportissa sivulla 58 sisältää kokonaisenergiankulutuksen jakautumisen vihreään sähköön ja muuhun sähköön
3) Taulukko KONEen 2022 yritysvastuuraportissa sivulla 58 sisältää kokonaisenergiankulutuksen jakautumisen vihreään sähköön ja muuhun sähköön
Haitalliset aineet
Haitallisen jätteen määrä, josta kierrätetty %
KONEen yritysvastuuraportti 2023, s. 73
KONEen yritysvastuuraportti 2022, s. 58
Vuotojen lukumäärä ja yhteenlaskettu suuruus
Vuonna 2023 ei ollut merkittäviä vuotoja.
Vuonna 2022 ei ollut merkittäviä vuotoja.
Tuoteturvallisuus
Tuotteiden takaisinvetojen määrä, yhteenlaskettu takaisinvedettyjen yksikköjen määrä
Tuotteiden takaisinvedot eivät ole olennainen mittari KONEen toimialalla, sillä tuote asennetaan rakennuksiin. Takaisinvetojen sijaan KONE voi tehdä jälkikäteisasennuksia, mikäli laatuongelmia ilmenee.
Rahamääräiset tappiot tuoteturvallisuuteen liittyvistä oikeudellisista menettelyistä
KONE ei ole raportoinut tätä lukua. Miljoonat ihmiset käyttävät hissejä, liukuportaita ja automaattiovia päivittäin. KONEen laitteilla on viikossa maailman koko väkilukua vastaava määrä käyttäjiä. Turvallisuus on KONEelle ensiarvoisen tärkeää. Valitettavasti ajoittain onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu, ja tällöin on mahdollista, että loppukäyttäjä hakee korvauksia.
Tuotteiden elinkaari
IEC 62474 -standardin mukaisesti tullattavia aineita sisältävien tuotteiden osuus liikevaihdosta
IEC 62747 -standardia sovelletaan pääasiallisesti elektroniikkavalmistajin ja sen noudattaminen ei ole lakisääteistä KONEelle. KONE kuitenkin sisällyttää sen toimittajilleen asettamiin edellytyksiin. Näin ollen, vaikka KONE ei seuraa ainesosia IEC-standardin raportointivaatimusten mukaisesti, yhtiö implementoi parhaillaan toimittajilleen edellytystä kertoa kaikista ainesosista, joita toimittajien tuotteissa on yli 0,1 %.
Osuus tuotteista, (liikevaihdolla mitattuna), jotka täyttävät ENERGY STAR® -kriteerit
Hissit ja liukuportaat eivät kuulu ENERGY STAR® -sertifikaatin piiriin. KONE kuvailee tarjoamansa energiatehokkuutta yritysvastuuraportissa 2023 sivulla 24.
Liikevaihto uusiutuvaan energiaan liittyvistä ja energiatehokkaista tuotteista
KONEella on 24 hissimallia korkeimmassa A-energiatehokkuusluokassa ISO 25745:n mukaan, sekä kahdeksan liukuporras- ja liukukäytävämallia parhaassa luokassa A+++. Näiden luokitusten mittaukset on toteuttanut ulkoinen taho asiakaskohteissa, ja ne kertovat, että KONEen ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen energiatehokkuus. Luokituksen saaneet referenssikohteiden laitteet edustavat KONEen uuslaiteliiketoiminnan myydyimpiä malleja. Jokainen rakennusprojekti on kuitenkin yksilöllinen, ja koska asiakkaat valitsevat hissien ja liukuportaiden tarkat määrittelyt, voi todellinen energiatehokkuus vaihdella eri projekteissa. Yksittäisten asennusten energiankulutukseen vaikuttaa muun muassa nopeus, kuorma, käynnistykset vuosittain ja matkustuskorkeus.
Materiaalien hankinta
Kuvaus kriittisten materiaalien käyttöön liittyvästä riskienhallinnasta
KONEen yritysvastuuraportti 2023, s. 63.
Liiketoiminnan eettisyys
Kuvaukset toimintaperiaatteista ja käytännöistä 1) korruption ja lahjonnan estämiseen 2) kilpailunvastaisen toiminnan estämiseen
KONEen yritysvastuuraportti 2023, s. 57-59.
Lisätietoa myös KONEen eettisessä ohjesäännössä
empty
Rahamääräiset tappiot lahjontaan tai korruptioon liittyvistä oikeudellisista menettelyistä
Ei merkittäviä rahamääräisiä tappioita lahjontaan tai korruptioon liittyvistä oikeudellisista menettelyistä vuonna 2023.
Ei merkittäviä rahamääräisiä tappioita lahjontaan tai korruptioon liittyvistä oikeudellisista menettelyistä vuonna 2022.
Rahamääräiset tappiot kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä
Ei merkittäviä rahamääräisiä tappioita kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä vuonna 2023.
Ei merkittäviä rahamääräisiä tappioita kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvistä oikeudellisista menettelyistä vuonna 2022.

KONE - KONE vastuullisena sijoituskohteena

KONE - KONE vastuullisena sijoituskohteena

Vastuullista liiketoimintaa tukevat toimintaohjeet

KONE on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa ja edellytämme samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme. Noudatamme paikallisia lakeja ja määräyksiä kaikkialla missä toimimme. Päivittäistä työtämme ohjaavat KONEen eettinen ohjesääntö sekä yrityksen muut periaatteet ja ohjeet:

 • Eettinen ohjesääntö toimittajille
 • Eettinen ohjesääntö jakelijoille
 • KONEen ympäristöpolitiikka
 • KONEen kilpailuoikeusohjesääntö
 • Verostrategia
 • HR-politiikat
 • Riskienhallintapolitiikka
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmä
 • Tietoturvapolitiikka
 • Tietosuojapolitiikka
 • Rahoituspolitiikka
 • Sisäpiiriohje
 • KONEen ihmisoikeusperiaatteet

Lisäksi KONE on aktiivinen toimija organisaatioissa, jotka tukevat hissien ja liukuportaiden turvallisuutta, esteettömyyttä ja energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä edistävissä organisaatioissa.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.