Back to top

KONE - Miksi sijoittaa KONEeseen?

Hissi- ja liukuporrasalan kasvua vauhdittavat kolme megatrendiä: kaupungistuminen, kestävä kehitys ja teknologia.

Laaja maantieteellinen kattavuus ja vahva asema kasvumarkkinoilla

KONEen liiketoiminnan maantieteellinen kattavuus tuo vakautta. Toimimme Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (38 % liikevaihdosta vuonna 2021), Aasian ja Tyynenmeren alueella (44 %) ja Pohjois-Amerikassa (18 %).

KONE on yksi alan johtavista yhtiöistä. Markkina-asemamme on vahva erityisesti kasvavilla Aasian markkinoilla.


EMEA
Pohjois-AmerikkaKiina
Muu Aasian ja Tyynenmeren alue
Uudet laitteet
2.4.1.2.
Huolto
3.
4.
1.
Jaettu 2. sija

Ratkaisuja laitteen koko elinkaarelle ja suuri osa liikevaihdosta vakaasta palveluliiketoiminnasta

KONEen liiketoimintamalli on tarjota ratkaisuja koko tuotteen elinkaaren ajalle, alkaen uuden laitteen myynnistä huoltoon ja modernisointiin asti.

Vahvat megatrendit tukevat uusien laitteiden markkinan kasvua, mikä puolestaan kasvattaa huoltomarkkinan kokoa. Toiminnassa olevien hissien ja liukuportaiden laitekanta on vanhenemassa, mikä kasvattaa tarvetta laitteiden modernisoinnille.

img_life-cycle

Lue lisää KONEen liiketoimintamallista

Kilpailukykyä asiakaskeskeisyyden, innovaatioiden ja tuottavuuden kautta

Olemme säilyttäneet haastajan asenteemme, ja kehitämme kilpailukykyämme jatkuvasti etsimällä uusia tapoja luoda palveluillamme ja ratkaisuillamme arvoa asiakkaalle. Teemme myös systemaattista työtä tuottavuuden ja laadun parantamiseksi edelleen.

Olemme ylpeitä innovaatioihin liittyvistä saavutuksistamme. Hallussamme on esimerkiksi yli 5 000 myönnettyä patenttia ja patenttihakemusta. KONEtta voi pitää toimialan innovaatiojohtajana ja yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa vahvistamme tätä asemaa jatkuvasti. KONE innovatiivisiin ratkaisuihin kuuluvat läpimurtoteknologiat, joita ovat esimerkiksi konehuoneeton hissi ja äärimmäisen kevyt nostoköysi, joka mahdollistaa jopa kilometrin mittaisen yhtäjaksoisen hissimatkan.

Kehittämällä jatkuvasti kilpailukykyämme olemme kasvaneet markkinoita nopeammin.

Vähän pääomaa sitova ja rahavirtaa tuottava liiketoimintamalli

Matala liiketoimintaan sitoutuneiden aineellisten hyödykkeiden taso

KONEen liiketoimintamalli sitoo vähän pääomaa. Meillä on tuotantolaitoksia kaikilla päämarkkina-alueilla, mutta teemme myös paljon yhteistyötä komponenttitoimittajien kanssa. Tämän johdosta liiketoiminnassa tarvittavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden määrä on suhteellisen matala.

img_capital expenditure

Vahva rahavirta ja hyvä osinkotuotto

Saamme asiakkailtamme ennakkomaksuja kaikilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla. Tämä mahdollistaa negatiivisen käyttöpääoman ja vahvan rahavirran.

img_operative cash flow and ebitda

Rahavirtaa tuottava liiketoimintamalli on myös mahdollistanut tasaisesti kehittyvien osinkojen maksamisen osakkeenomistajille.

img_dividend

Korkea sijoitetun pääoman tuotto

Hyvä kannattavuus yhdistettynä vähän pääomaa sitovaan liiketoimintamalliin mahdollistaa korkean pääoman tuoton.

img_roce

Sijoitetun pääoman tuotto = [(Tilikauden voitto + rahoituskulut)/(Oma pääoma yhteensä+ korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana))] x 100

Keskeisiä tunnuslukuja

Interaktiivisia analyysityökaluja löytyy sivuilta avainlukuja.20212020201920182017*
2016
201520142013
Saadut tilaukset
Me8 8538 1858 4007 7977 554
7 6217 9596 8136 151
Liikevaihto
Me10 5149 9399 9829 0718 797*
8 7848 6477 3346 933
Liikevoitto (EBIT)
Me1 2951 2131 1921 0421 192*
1 2931 2411 036953
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) 4)Me1 3101 2511 2371 1121 206*----
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)
Me1 8291 9081 5501 1501 263
1 5091 4741 3451 213
Nettokäyttöpääoma 1) 2)
Me-1 468-1 160-856-758-876
-1 055-983-750-612
Käyttöomaisuus 1)
Me737710742397377
368345317270
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma 1) 2)
Me1 0351 2431 6401 3771 339*
1 1081 0631 1511 103
Oma pääoma 1)
Me3 1993 1973 1933 0813 029*2 7962 5762 0621 725
Korollinen nettovelka 1)
Me-2 164-1 954-1 553-1 704-1 690
-1 688-1 513-912-622
Oman pääoman tuotto
%32,029,730,127,732,1*
38,145,440,940,1
Sijoitetun pääoman tuotto
%26,825,025,125,028,8*
34,141,737,736,3
Nettovelkaantumisaste 1)
%-67,6-61,1-48,6-55,3-55,8*
-60,4-58,7-44,2-36,1
Laimentamaton tulos/osake
EUR1,961,811,801,631,86*
2,002,01 (5
1,471,37
Osinko B-sarjan osakkeelle 3)
EUR1,751,751,701,651,65
1,551,401,201,00
Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.
1) Kauden lopussa.
2) Sisältää verosaamiset ja -velat, korkojaksotukset sekä johdannaiserät.
3) Lisäksi, KONE on maksanut lisäosinkoa B-osakeelle 0,50 euroa vuodelta 2020 ja 0,35 euroa vuodelta 2021.
4) KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan. Vuonna 2021 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 14,5 miljoonan euron kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin KONEen globaaleissa liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa. Vuosina 2017–2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät Accelerate-ohjelmaan.
5) Laimentamaton osakekohtainen tulos ilman Toshiba Elevator Companylta saatua ylimääräistä osinkoa oli 1,79 euroa vuonna 2015.
* KONE on ottanut käyttöön uudet IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardit vuoden 2018 alusta ja osa vuoden 2017 taloudellisista luvuista on oikaistu takautuvasti.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle