Back to top

Eettisyys ja compliance ovat keskeinen osa vastuullisuusstrategiaamme. Ydinarvojamme ovat välittäminen, asiakas, yhteistyö ja rohkeus. Niiden lisäksi myös kaikessa toiminnassamme osoittamamme rehellisyys ja lahjomattomuus ovat jo pitkään tuoneet meille kilpailuetua ja vahvistaneet yritystämme.

KONEen eettisessä ohjesäännössä kuvaillaan, miten harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisesti ja eettisesti saavuttaaksemme ja säilyttääksemme asiakkaiden luottamuksen. Sen tarkoituksena on myös auttaa henkilöstöä tekemään oikeita päätöksiä päivittäisessä työssään kaikkialla KONEen maailmanlaajuisissa toiminnoissa. Ohjesäännössä määritellään KONEen henkilöstöltä ja KONE-yhtiöiltä edellytettävä käytös.

Eettinen ohjesääntö koskee kaikkia KONEen johtajia, toimihenkilöitä, esihenkilöitä ja työntekijöitä kaikkialla maailmassa ja kattaa kaikki tytäryhtiöt, sivuliikkeet ja muut yksiköt, joissa KONE käyttää johdon määräysvaltaa.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle