WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

SISÄPIIRI

KONE-konsernissa on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, KONE Oyj:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunta. Johtohenkilöt saavat käydä kauppaa KONEen osakkeilla ja niihin oikeuttavilla arvopapereilla kuuden viikon ajan osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisen jälkeen. KONE ei ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. KONE pitää listaa sisäpiiriläisistä liittyen osavuosikatsauksiin sekä tilinpäätökseen. Yhtiö pitää tarvittaessa myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana.

KONEen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön hallituksen sihteeri.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen KONE Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella Markkinoiden väärinköyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”) mukaisesti. Tiedotteet ovat nähtävillä täällä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtohenkilöitä pyydetään ilmoittamaan KONE Oyj:lle kaupankäynnistään KONEen osakkeilla. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät täältä.

KONEen hallituksen ja johdon osake- ja optio-omistus 31.12.2018


A-sarjan osake
B-sarjan osake
Alahuhta Matti

753 606
Alfthan Max

48 737
Berkling Axel

38 773
Brunila Anne

2 646
Cawén Klaus

345 161
Delval Hugues

39 048
Ehrnrooth Henrik

313 397
Hara Ilkka

25 364
Herlin Antti
70 561 608
46 836 014
Herlin Iiris

134 653
Herlin Jussi 108 897108 897
Hinnerskov Thomas

32 028
Johnson William

115 971
Kant Ravi

1 806
Kaskeala Juhani

2 630
Korte Mikko

45 207
Leppänen Heikki

195 961
Liautaud Pierre

74 145
Pietikäinen Sirpa

7 806
Pihkala Tomio

83 457
Skippari Susanne

16 531
Wash Larry

58 897