WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

SISÄPIIRI

KONE-konsernissa on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, KONE Oyj:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunta. Johtohenkilöt saavat käydä kauppaa KONEen osakkeilla ja niihin oikeuttavilla arvopapereilla kuuden viikon ajan osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisen jälkeen. KONE ei ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. KONE pitää listaa sisäpiiriläisistä liittyen osavuosikatsauksiin sekä tilinpäätökseen. Yhtiö pitää tarvittaessa myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana.

KONEen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön hallituksen sihteeri.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen KONE Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella Markkinoiden väärinköyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”) mukaisesti. Tiedotteet ovat nähtävillä täällä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtohenkilöitä pyydetään ilmoittamaan KONE Oyj:lle kaupankäynnistään KONEen osakkeilla. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät täältä.

KONEen hallituksen ja johdon osake- ja optio-omistus 31.12.2017


A-sarjan osake
B-sarjan osake
Alahuhta Matti

753 212
Alfthan Max

34 724
Berkling Axel

24 760
Brunila Anne

2 252
Cawén Klaus

331 148
Delval Hugues

10 593
Ehrnrooth Henrik

274 716
Hara Ilkka

11 351
Herlin Antti
70 561 608
45 845 472
Herlin Iiris

134 259
Herlin Jussi

108 453
Hinnerskov Thomas

18 015
Johnson William

132 156
Kant Ravi

1 412
Kaskeala Juhani

2 236
Korte Mikko

31 194
Leppänen Heikki

181 948
Liautaud Pierre

60 032
Pietikäinen Sirpa

7 412
Pihkala Tomio

69 444
Skippari Susanne

2 518
Wash Larry

60 032