Back to top

SISÄPIIRI

KONEella on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti KONE Oyj:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, hallituksen varajäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet. Johtohenkilöt saavat käydä kauppaa KONEen osakkeilla ja niihin oikeuttavilla arvopapereilla kuuden viikon ajan osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisen jälkeen. KONE ei ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. KONE pitää listaa sisäpiiriläisistä liittyen osavuosikatsauksiin sekä tilinpäätökseen. Yhtiö pitää tarvittaessa myös hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana.

KONEen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön hallituksen sihteeri.

Sisäpiirin omistukset

3.7.2016 alkaen KONE Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella Markkinoiden väärinköyttöasetuksen ((EU), N:o 596/2014,”MAR”) mukaisesti. Tiedotteet ovat nähtävillä täällä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

3.7.2016 alkaen yhtiön johtohenkilöitä pyydetään ilmoittamaan KONE Oyj:lle kaupankäynnistään KONEen osakkeilla. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät täältä.

KONEen hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2020


A-sarjan osake
B-sarjan osake
Alahuhta Matti

754 294
Berkling Axel

61 924
Brunila Anne

3 334
Cawén Klaus

368 312
Delval Hugues

47 199
Duinhoven Susan
351
Ehrnrooth Henrik

371 272
Hara Ilkka

48 515
Herlin Antti
70 561 608
47 737 946
Herlin Iiris

135 341
Herlin Jussi
109 667
Hinnerskov Thomas

55 179
Johnson William

134 122
Kant Ravi

2 494
Kaskeala Juhani

3 318
Korte Mikko

67 058
Kranz Maciej38 013
Liautaud Pierre

53 296
Pietikäinen Sirpa

8 494
Pihkala Tomio

106 608
Schmid Ken
17 818
Skippari Susanne

39 682

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle