Back to top

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Tiedote 26.1.2011

KONE ei ole määritellyt aikataulua näi­den tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoite on kasvaa jatkuvasti markkinaa nopeam­min ja parantaa käyttöpääoman kiertoa. Pitkän aikavälin tavoite on saavuttaa 16 prosentin liikevoittomarginaali. Ottaen kuitenkin huomioon KONEen pääoma- ja taserakenteen, tavoite ei ole maksimoida liikevoittomarginaalia lyhyellä aikavälillä, vaan kasvattaa absoluuttista liikevoittoa parhaalla mahdollisella tavalla pitkällä aikavälillä ja tätä kautta ylläpitää vahvaa sijoitetun pääoman tuottoa. Liikevoit­tomarginaalitavoite on merkityksellinen kannattavan kasvun varmistamisessa sekä siinä, että hinnoittelu, laatu ja tuottavuus paranevat jatkuvasti.

KONEen pitkän aikavälin tavoitteet

Kasvu

Markkinoita nopeampi kasvu

Kannattavuus

EBIT-% 16

Rahavirta

Parantunut käyttöpääoman kierto

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle