Back to top

KONE - Sijoittajat

Hissi- ja liukuporrasmarkkinan koko vuonna 2021

Vuonna 2021 uuslaitemarkkina kasvoi ~7 % (2020: kasvoi hieman). Globaalit palvelumarkkinat jatkoivat kasvuaan.

Alla olevat luvut perustuvat KONEen arvioon. KONE arvioi hissi- ja liukuporrasmarkkinan kokoa vuosittain ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Markets 2021

Markkinat maantieteellisesti

KONE toimii yli 60 maassa Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa (EMEA), Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. KONEella ei ole omia toimintoja esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.


EMEA
Amerikka
Aasian ja Tyynenmeren alue
Markkinoiden tunnuspiirteet
 • Suurin toiminnassa oleva laitekanta globaalisti
 • Sekoitus kypsempiä ja vielä kehittyviä markkinoita, Eurooppa on alueen suurin markkina
 • Asuinrakentaminen on suurin markkinasegmentti
 • Euroopan ikääntyvä laitekanta tarjoaa rakenteellisia kasvumahdollisuuksia modernisoinnissa
 • Toinen merkittävä palvelumarkkina-alue Euroopan ohella
 • Suurin osa markkinavolyymista tulee muista segmenteistä kuin asuinrakentamisesta
 • Ikääntyvä laitekanta tarjoaa rakenteellisia kasvumahdollisuuksia modernisoinnissa
 • Suurin osa uuslaitemarkkinan volyymista
 • Sekoitus kypsempiä ja vielä kehittyviä markkinoita
 • Kiina on maailman suurin uuslaitemarkkina, Intia 2. suurin
 • Asuinrakentaminen on suurin markkinasegmentti
 • Voimakkaasti kasvavat mahdollisuudet palveluissa
Kilpailuympäristö
 • Vähemmän hajautunut kuin Kiina, hajautuneempi kuin Amerikka
 • Vähiten hajautunut markkina
 • Hajautunein markkina
KONEen markkina-asema*Uudet laitteet
2.
4.
1. Kiinassa,
1. muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella
Huolto
3.
4.1. Kiinassa,
jaettu 2. sija muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella

*Vuonna 2021


Katso tämänhetkiset markkinanäkymät

Markkinadynamiikka liiketoiminnoittain

Kaupungistuminen on uuslaitemarkkinan suurin kasvunajuri. Kasvava ja ikääntyvä laitekanta puolestaan luo tarpeen huollolle ja modernisoinnille. Perinteisten kasvunajureiden lisäksi muuttuvat asiakastarpeet sekä uudet teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia luoda arvoa asiakkaille.

Image_Market dynamics

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle