Back to top

Hissi- ja liukuporrasmarkkinan koko vuonna 2020

Vuonna 2020 uuslaitemarkkina kasvoi hieman (2019: kasvoi hieman). Globaalit palvelumarkkinat jatkoivat kasvuaan.

Alla olevat luvut perustuvat KONEen arvioon. KONE arvioi hissi- ja liukuporrasmarkkinan kokoa vuosittain ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Markets 2020

Markkinat maantieteellisesti

KONE toimii yli 60 maassa Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa (EMEA), Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. KONEella ei ole omia toimintoja esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.


EMEA
Amerikka
Aasian ja Tyynenmeren alue
Markkinoiden tunnuspiirteet
 • Suurin toiminnassa oleva laitekanta globaalisti
 • Sekoitus kypsempiä ja vielä kehittyviä markkinoita, Eurooppa on alueen suurin markkina
 • Asuinrakentaminen on suurin markkinasegmentti
 • Euroopan ikääntyvä laitekanta tarjoaa rakenteellisia kasvumahdollisuuksia modernisoinnissa
 • Toinen merkittävä palvelumarkkina-alue Euroopan ohella
 • Suurin osa markkinavolyymista tulee muista segmenteistä kuin asuinrakentamisesta
 • Ikääntyvä laitekanta tarjoaa rakenteellisia kasvumahdollisuuksia modernisoinnissa
 • Suurin osa uuslaitemarkkinan volyymista
 • Sekoitus kypsempiä ja vielä kehittyviä markkinoita
 • Kiina on maailman suurin uuslaitemarkkina, Intia 2. suurin
 • Asuinrakentaminen on suurin markkinasegmentti
 • Voimakkaasti kasvavat mahdollisuudet palveluissa
Kilpailuympäristö
 • Vähemmän hajautunut kuin Kiina, hajautuneempi kuin Amerikka
 • Vähiten hajautunut markkina
 • Hajautunein markkina
KONEen markkina-asema*Uudet laitteet
2.
4.
1. Kiinassa,
2. muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella
Huolto
3.
4.1. Kiinassa,
jaettu 2. sija muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella

*Vuonna 2020


Katso tämänhetkiset markkinanäkymät

Markkinadynamiikka liiketoiminnoittain

Kaupungistuminen on uuslaitemarkkinan suurin kasvunajuri. Kasvava ja ikääntyvä laitekanta puolestaan luo tarpeen huollolle ja modernisoinnille. Perinteisten kasvunajureiden lisäksi muuttuvat asiakastarpeet sekä uudet teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia luoda arvoa asiakkaille.

Image_Market dynamics

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle