WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

We couldn't determine a local website for you

Go to your suggested website

Back to top

LASKENTAPERIAATTEET

Raportointikaudella sovelletut laskentaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa jotka löytyvät kyseisen vuoden vuosikatsauksesta. KONEen laskentaperiaatteet perustuvat Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyihin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (International Financial Reporting Standards, IFRS) noudattaen tilinpäätöspäivänä voimassaolevia standardeja ja tulkintoja.

Laskentaperiaatteet 2017 löytyvät Vuosikatsaus 2017 -raportista.

Vuonna 2018 KONE on ottanut käyttöön International Accounting Standards Boardin julkistamat standardit IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, ja IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2018 alkaen.

IFRS 15 -standardin käyttöönoton merkittävin vaikutus on valmistusasteen mukaisen tuloutuksen soveltaminen myös uusien laitteiden ja modernisoinnin volyymiliiketoiminnoissa. Aikaisemmin myynti kirjattiin näillä liiketoiminta-alueilla projektin luovutuksen yhteydessä, kun taas pitkäaikaisten suurprojektien myyntitulot on jo aiemmin kirjattu valmistusasteen mukaan. Uuden IFRS 15 -standardin mukaisesti myyntitulo kirjataan asteittain valmistumisen mukaan kaikille KONEen projektisopimuksille siitä alkaen kun materiaalit saapuvat asiakkaan työmaalle aina projektin luovutukseen saakka. IFRS 9 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta KONEen tilinpäätökseen.

Lisätietoja on esitetty KONEen puolivuosikatsauksessa 2018.

IFRS 15

KONEen Corporate Controller Roberto Moltenin esitys IFRS 15 -laskentaperiaatteen tuomista muutoksista (englanniksi)