Back to top

LASKENTAPERIAATTEET

Raportointikaudella sovelletut laskentaperiaatteet on esitetty vastaavan vuoden konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa jotka löytyvät kyseisen vuoden vuosikatsauksesta. KONEen laskentaperiaatteet perustuvat Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyihin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (International Financial Reporting Standards, IFRS) noudattaen tilinpäätöspäivänä voimassaolevia standardeja ja tulkintoja.

Laskentaperiaatteet 2018 ja lisätietoa löytyvät Vuosikatsaus 2018 -raportista.

Vuonna 2018 KONE on ottanut käyttöön International Accounting Standards Boardin julkistamat standardit IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, ja IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2018 alkaen.

IFRS 15 -standardin käyttöönoton merkittävin vaikutus on valmistusasteen mukaisen tuloutuksen soveltaminen myös uusien laitteiden ja modernisoinnin volyymiliiketoiminnoissa. Aikaisemmin myynti kirjattiin näillä liiketoiminta-alueilla projektin luovutuksen yhteydessä, kun taas pitkäaikaisten suurprojektien myyntitulot on jo aiemmin kirjattu valmistusasteen mukaan. Uuden IFRS 15 -standardin mukaisesti myyntitulo kirjataan asteittain valmistumisen mukaan kaikille KONEen projektisopimuksille siitä alkaen kun materiaalit saapuvat asiakkaan työmaalle aina projektin luovutukseen saakka. IFRS 9 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta KONEen tilinpäätökseen.

IFRS 15 ja IFRS 9 oikaistut taloudelliset tiedot

KONE on ottanut käyttöön uudet IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardit 1.1.2018 alkaen. Oikaistut päälaskelmat löytyvät alla.

KONE 2017 Oikaistut päälaskelmat (pdf)
KONE 2017 Oikaistut päälaskelmat (xls)

Torstaina 16. marraskuuta 2017 järjestettiin IFRS 15 -webcast, jossa Corporate Controllerimme Roberto Molteni kertoi laskentaperiaatteen muutoksen aiheuttamista keskeisimmistä vaikutuksista KONEen taloudellisiin lukuihin. Tilaisuuden lopussa osallistujat saivat esittää kysymyksiä. Tilaisuus järjestettiin englanniksi.

Voit nähdä esityksen täältä ja webcast-tallenteen täältä.

KONE - Sijoittajat

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle