WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

Osingot ja splitit

Splitit
Vuodesta 1999 lähtien KONEen osake on splitattu viisi kertaa: 1999 (1:3), 2002 (1:3), 2005 (1:2), 2008 (1:2) ja 2013 (1:2).

Osingot
B-sarjan osakkeilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus vähintään yksi ja enintään 2,5 prosenttia korkeampaan osinkoon kuin A-sarjaan kuuluvilla osakkeilla laskettuna osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, joka on 0,125 euroa.

Osingonmaksu
Yhtiökokous 2019 vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 1,6475 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,65 euroa kutakin ulkona olevaa 440 070 040B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2019 ja osingot maksetaan 7. maaliskuuta 2019.


Osinko2018
2017201620152014201320122011
B-sarjan osake, e1,651,65
1,55
1,40
1,201,000,875
0,65*
0,70
0,75*
A-sarjan osake, e1,64751,6475
1,5475
1,39751,19750,99750,8725
0,6475*
0,6975
0,7475*
*) Ylimääräinen osinko
**) Vuonna 2009 maksettiin kaksinkertainen osinko

Osinko201020092008200720062005
B-sarjan osake, e0,450,65**0,3250,3250,250,25
A-sarjan osake, e0,44750,475**0,32250,32250,24750,2475
*) Ylimääräinen osinko
**) Vuonna 2009 maksettiin kaksinkertainen osinko

Yllä olevassa taulukossa vuosien 2012-2005 luvut on korjattu 5.12.2013 tapahtuvan maksuttoman osakeannin (splitin) osalta, ja 2007-2005 luvut on korjattu myös 28.2.2008 tapahtuneen maksuttoman osakeannin (splitin) osalta.

Kone Oyj jakautui kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi, KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi. Jakautuminen merkittiin kaupparekisteriin 1. kesäkuuta 2005. Taulukossa esitetyt osingot kuvaavat tilannetta ennen jakautumista.

Osinko1/2004-3/20052003200220012000
B-sarjan osake, e2,002,001,500,730,50
A-sarjan osake, e1,981,981,480,710,48

Osinkopolitiikka
KONEen osingonmaksulle tai omien osakkeiden takaisinostoille ei ole määri­teltyjä tavoitteita. Hallituksen osingonja­koehdotus muodostetaan yleisten liiketoi­mintanäkymien ja -mahdollisuuksien sekä kulloisenkin pääomarakenteen ja siinä ennakoitavien muutosten perusteella.

Osingonjaossa B-sarjan osakkeille on maksettava enemmän osinkoa kuin A-sarjan osakkeille. Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus on vähintään 1 prosentti ja enintään 2,5 prosenttia laskettuna osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, joka on 0,125 euroa.