WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

Osingot ja splitit

Splitit
Vuodesta 1999 lähtien KONEen osake on splitattu viisi kertaa: 1999 (1:3), 2002 (1:3), 2005 (1:2), 2008 (1:2) ja 2013 (1:2).

Osingot
B-sarjan osakkeilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus vähintään yksi ja enintään 2,5 prosenttia korkeampaan osinkoon kuin A-sarjaan kuuluvilla osakkeilla laskettuna osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, joka on 0,125 euroa.

Osingonmaksu
Yhtiökokous 2020 vahvisti osingoksi hallituksen esityksen mukaisesti 1,6975 A-sarjan osakkeille ja 1,70 euroa B-sarjan osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 27. helmikuuta 2020 ja osingot maksettiin 5. maaliskuuta 2020.

Tietoa osinkojen verotuksesta on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla. Tietoa hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkojen verotuksesta (quick refund) on saatavilla tästä.


A-sarjan osake, eB-sarjan osake, e
2019
1,69751,70
2018
1,64751,65
2017
1,64751,65
2016
1,54751,55
2015
1,39751,40
2014
1,19751,20
2013
0,99751,00
2012
0,8725
0,6475*
0,875
0,65*
2011
0,6975
0,7475*
0,70
0,75*
2010
0,44750,45
2009
0,6475**0,65**
2008
0,32250,325
2007
0,32250,325
2006
0,24750,25
20050,24750,25
*) Ylimääräinen osinko
**) Vuonna 2009 maksettiin kaksinkertainen osinko

Yllä olevassa taulukossa vuosien 2012-2005 luvut on korjattu 5.12.2013 tapahtuvan maksuttoman osakeannin (splitin) osalta, ja 2007-2005 luvut on korjattu myös 28.2.2008 tapahtuneen maksuttoman osakeannin (splitin) osalta.

Kone Oyj jakautui kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi, KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi. Jakautuminen merkittiin kaupparekisteriin 1. kesäkuuta 2005. Taulukossa esitetyt osingot kuvaavat tilannetta ennen jakautumista.


A-sarjan osake, eB-sarjan osake, e
1/2004-3/2005
1,982,00
2003
1,982,00
2002
1,481,50
2001
0,710,73
2000
0,480,50

Osinkopolitiikka

KONEen osingonmaksulle tai omien osakkeiden takaisinostoille ei ole määri­teltyjä tavoitteita. Hallituksen osingonja­koehdotus muodostetaan yleisten liiketoi­mintanäkymien ja -mahdollisuuksien sekä kulloisenkin pääomarakenteen ja siinä ennakoitavien muutosten perusteella.

Osingonjaossa B-sarjan osakkeille on maksettava enemmän osinkoa kuin A-sarjan osakkeille. Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus on vähintään 1 prosentti ja enintään 2,5 prosenttia laskettuna osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, joka on 0,125 euroa.