KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Pörssitiedotteet Julkaistu 27.02.2004

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.2.2004. Kokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2003.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,98 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 2,00 euroa kutakin ulkona olevaa 53 104 052 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.3.2004 ja osingot maksetaan 10.3.2004. Jäljelle jäävät voittovarat 743,6 miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Hallituksen puheenjohtajaksi tilikaudeksi 2003 valittiin edelleen Antti Herlin. Hallituksen muina varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Iiro Viinanen ja Gerhard Wendt. Uusiksi jäseniksi valittiin Sirkka Hämäläinen ja Masayuki Shimono.

KONE Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Jukka Ala-Mello sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Niina Raninen ja KHT Barbro Löfqvist.

2. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 3 173 180 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 476 304 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 2 696 876 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

3. Optio-ohjelman vahvistaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa optio-ohjelman, jolla toteutetaan ylimääräisen yhtiökokouksen 17.11.2000 päätös antaa optio-oikeuksia KONE-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien saaminen ja osakemerkintä oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti sidottu KONE-konsernin kolmen vuoden eli vuosien 2001-2003 konsernitilinpäätösten osoittaman yhteenlasketun voiton (verojen jälkeen) kehittymiseen.

Yhtiökokous vahvisti, että optio-ohjelma toteutuu täysimääräisenä, koska konsernitilinpäätösten 2001-2003 osoittama yhteenlaskettu voitto ylittää 470 miljoonaa euroa. Optio-oikeuksia annetaan ohjelman mukainen maksimimäärä 350 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 1.4.2004 alkaen enintään 540 000 KONEen B-sarjan osaketta sekä 1.4.2005 alkaen enintään 510 000 KONEen B-sarjan osaketta. Optio-ohjelmaan liittyy myös enintään 7,2 miljoonan euron suuruinen käteisbonus.

Tarkempia tietoja optio-ohjelmasta on esitetty yhtiökokouskutsussa, jonka voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

Lähettäjä:

KONE Oyj

Tapio Hakakari
hallituksen sihteeri

Aimo Rajahalme
talousjohtaja

Lisätiedot:
Tapio Hakakari, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

KONE on globaali palvelu- ja konepajayritys, joka on erikoistunut ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Se koostuu kahdesta liiketoimintaryhmästä, jotka ovat KONE Hissit ja liukuportaat ja Kone Cargotec. KONE Hissit ja liukuportaat myy, valmistaa, asentaa, huoltaa ja modernisoi hissejä ja liukuportaita sekä huoltaa rakennusten automaattiovia. Kone Cargotec toimittaa tuotteita ja ratkaisuja helpottamaan tavaroiden siirtelyä ja kuormaamista. KONEen B-osake on listattu Helsingin Pörssissä.

www.kone.com

2004-02-27 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle