KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Pörssitiedotteet Julkaistu 27.01.2006

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27. helmikuuta 2006. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.6.–31.12.2005.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,99 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euro kutakin ulkona olevaa 108 428 422 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. maaliskuuta 2006 ja osingot maksetaan 9. maaliskuuta 2006. Jäljelle jäävät voittovarat 1 078 miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Sirpa Pietikäinen. Hallituksen muina varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

KONE Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12 785 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 905 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään

10 880 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomiksi jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat päätettiin yhdistää yhdeksi valiokunnaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors riippumattomiksi jäseniksi.

Hallituksen sihteeriksi kutsuttiin Jukka Ala-Mello, joka on aikaisemmin toiminut yhtiön tilintarkastajana. KONE Oyj:n hallituksen sihteerinä vuodesta 1998 toiminut Tapio Hakakari ei ollut käytettävissä tehtävään. Hallitus kiittää Hakakaria hänen merkittävästä työpanoksestaan.

Lähettäjä:

KONE Oyj

Tapio Hakakari
hallituksen sihteeri

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Minna Mars, viestintäjohtaja, puh. 0204 75 4501

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen

edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon

ja modernisointiin. KONE huoltaa myös rakennusten automaattiovia. KONEen vuotuinen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 27 000. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Helsingin pörssissä.

www.kone.com

2006-02-27 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle