KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.02.2007

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26. helmikuuta 2007. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2006.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,99 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euro kutakin ulkona olevaa 106 669 697 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2007 ja osingot maksetaan 8. maaliskuuta 2007. Jäljelle jäävät voittovarat 1 146 miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Iiro Viinanen ja Sirpa Pietikäinen. Varajäseneksi valittiin Jussi Herlin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3000 euroa kuukaudessa, jäsenten palkkioksi 2000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 1000 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

KONE Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12.785.000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

Valtuutus optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa konsernin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat entintään 2.000.000 uuden B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomiksi jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors riippumattomiksi jäseniksi.

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätiedot:

Minna Mars, viestintäjohtaja, puh. 0204 75 4501

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös rakennusten automaattiovia. Vuonna 2006 KONEen liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Helsingin Pörssissä.

www.kone.com

2007-02-26 KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle