KONE-konsernin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2003

Pörssitiedotteet Julkaistu 30.01.2004

Kannattavuus- ja tilaustavoitteet saavutettiin, rakennemuutos vietiin päätökseen

  • KONE Materiaalinkäsittelyn rakennemuutos saatiin päätökseen metsäkoneiden, ydinliiketoimintaan kuulumattomien osien ja tammikuussa 2004 toteutuneen traktoriliiketoiminnan myyntien myötä. Uusi Kone Cargotec koostuu Kalmarista (kontinkäsittely) ja Hiabista (kuormankäsittely).
  • Tilaukset lisääntyivät 4 558 (2002: 3 261) miljoonaan euroon. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan osuus oli 2 021 (2 129) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilaukset nousivat kaksi prosenttia. Kone Cargotecin ja muun materiaalinkäsittelyn osuus oli 2 537 miljoonaa euroa, josta Kone Cargotecin osuus oli
  • 1 482 miljoonaa euroa. Kone Cargotecin tilaukset lisääntyivät vertailukelpoisin kurssein 18 prosenttia.
  • Liikevaihto oli 5 344 (4 342) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan liikevaihto oli 2 814 (2 970) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia. Kone Cargotecin ja muun materiaalinkäsittelyn liikevaihto oli 2 530 miljoonaa euroa, josta Kone Cargotecin osuus oli 1 335 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin kurssein liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 418,5 (340,2) miljoonaa euroa eli 7,8 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja nousi 298,6 (287,0) miljoonaan euroon eli 10,6 (9,7) prosenttiin liikevaihdosta. Kone Cargotecin ja muun materiaalinkäsittelyn liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja oli 133,4 miljoonaa euroa, josta Kone Cargotecin osuus oli 74,9 miljoonaa euroa eli parani 5,6 (3,4) prosenttiin liikevaihdosta.
  • Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli 498,7 (615,6) miljoonaa euroa.
  • Korollinen nettovelka pieneni 661,9 (31.12.2002: 1 251,5) miljoonaan euroon.
  • Tilikauden tulos kasvoi 38 prosenttia 216,9 (157,1) miljoonaan euroon.
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 2,54 eurosta 3,10 euroon. Metsäkoneista saatu 21,6 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty satunnaisena tuottona eikä se siis sisälly osakekohtaiseen tulokseen.
  • Hallitus ehdottaa, että B-sarjan osakkeelle maksettava osinko nousee 2,00 (1,50) euroon.

Materiaalinkäsittely on konsolidoitu tilinpäätökseen 1. heinäkuuta 2002 alkaen. Vuoden 2002 vertailuluvut on siten konsolidoitu vain heinä-syyskuulta 2002.

KONEen pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä:

”Vuoden 2003 saavutuksina voimme pitää hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan menestystä haasteellisena jatkuneessa markkinatilanteessa sekä huomattavaa kannattavuuden parannusta kontin- ja kuormankäsittelyliiketoiminnassamme. Tavoitteeksi asetetut 10 prosentin liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja hissi- ja liukuporrasliiketoiminnassa sekä viiden prosentin tavoite Kone Cargotecissa ylitettiin molemmat.

Otimme KONEessa käyttöön jo kolme vuotta sitten konsernin tuloksen kehittymiseen sidotun kannustinjärjestelmän. Tämän noin 250 avainhenkilöämme koskevan optio-ohjelman tavoitteena on tukea konsernin globaalien kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista.

Olemme saavuttaneet tavoitteemme ja optio-ohjelma toteutuu nyt täysimääräisenä. KONE-konsernin vuosien 2001-2003 konsernitilinpäätösten osoittama yhteenlaskettu tulos ylitti 470 miljoonaa euroa. Voimme olla ylpeitä saavutuksestamme.

Tilikauden aikana saimme päätökseen materiaalinkäsittelyliiketoiminnan rakenteen muutokset. Syntyi uusi Kone Cargotec, jolla on kaksi alallaan maailman johtavaa liiketoiminta-aluetta, Kalmar ja Hiab.

Yritysmyyntien ansiosta olemme alentaneet nopeasti velkaantumisastettamme. Tammikuun alussa päätökseen saadun traktoriliiketoiminnan myynnin ansiosta nettovelkaantumisasteemme laskee lähes nollaan. Keventynyt taseemme antaa meille hyvät mahdollisuudet kehittää molempia liiketoimintojamme, hissi- ja liukuporrasliiketoimintaa ja Kone Cargotecia.”

Lähettäjä:

KONE Oyj

Tapio Hakakari
hallituksen sihteeri

Aimo Rajahalme
talousjohtaja

Lisätietoja:
Aimo Rajahalme, talousjohtaja, puh. 0204 75 4484

KONE on globaali palvelu- ja konepajayritys, joka on erikoistunut ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Se koostuu kahdesta liiketoimintaryhmästä, jotka ovat KONE Hissit ja liukuportaat ja Kone Cargotec. KONE Hissit ja liukuportaat myy, valmistaa, asentaa, huoltaa ja modernisoi hissejä ja liukuportaita sekä huoltaa rakennusten automaattiovia. Kone Cargotec toimittaa tuotteita ja ratkaisuja helpottamaan tavaroiden siirtelyä ja kuormaamista. KONEen B-osake on listattu Helsingin Pörssissä.

www.kone.com

2004-01-30 KONE-konsernin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 2003

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle