KONE-konsernin IFRS-tilinpäätösstandardin mukainen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2004

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.10.2004
  • Tilaukset olivat 2 963 (1-9/2003: 3 335*) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan osuus oli 1 545 (1 505) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset lisääntyivät viisi prosenttia. Kone Cargotecin osuus oli 1 419 (1 066) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilaukset lisääntyivät 37 prosenttia.
  • Liikevaihto oli 3 103 (3 847*) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan liikevaihto oli 1 979 (1 985) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia. Kone Cargotecin osuus oli 1 124 (999,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 16 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 409,2 (286,6*) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan liikevoitto oli 147,6 (193,3) miljoonaa euroa eli 7,5 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Kone Cargotecin liikevoitto oli 79,7 (55,8) miljoonaa euroa eli 7,1 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Kohdistamattomat kulut olivat 7,0 (10,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevoitto sisältää myyntivoittoja 189,7 (3,5) miljoonaa euroa.
  • Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja väheni 251,6 (388,6*) miljoonaan euroon. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan osuus oli 164,2 (269,0) miljoonaa euroa ja Kone Cargotecin osuus 94,9 (103,6) miljoonaa euroa.
  • Tulos ennen veroja oli 407,0 (265,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 242,1 (191,5) miljoonaa euroa. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 3,91 (3,04) euroa.
  • Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan vuoden 2004 liikevaihdon arvioidaan olevan lähes 2,9 miljardia euroa ja liikevoiton olevan lähes 250 miljoonaa euroa. Kone Cargotecin vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan ylittävän 1,5 miljardia euroa ja liikevoiton olevan jonkin verran yli sata miljoonaa euroa.
  • KONEen hallitus on kokouksessaan tänään 19. lokakuuta 2004 päättänyt aloittaa kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman valmistelut KONEen hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. IFRS:n mukaan ohjelman kustannuksia ei sisällytetä katsauskauden tilinpäätökseen. Aiheesta julkistetaan erillinen pörssitiedote osavuosikatsauksen yhteydessä.
  • KONE Oyj:n hallitus päätti elokuussa aloittaa valmistelut konsernin jakamiseksi kahdeksi erilliseksi konserniksi. Valmistelut ovat edenneet arvioitua nopeammin ja tämänhetkisten arvioiden mukaan kaksi jakautumisessa syntyvää yhtiötä listautuisivat kesäkuussa 2005. Jakautumisaikataulusta julkistetaan erillinen pörssitiedote osavuosikatsauksen yhteydessä.


* Vuoden 2003 konsolidoidut vertailuluvut sisältävät myydyt traktori- ja metsäkoneliiketoiminnat sekä muut pienemmät myydyt omistukset.

KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen, ja tämän raportin vertailuluvut on kerrottu IFRS:n mukaisesti. Lisätietoja suomalaisesta tilinpäätösstandardista kansainväliseen standardiin siirtymisen vaikutuksista kerrotaan KONEen 8. huhtikuuta 2004 ja 18. kesäkuuta 2004 julkaisemissa tiedotteissa.

Osavuosikatsaus PDF-muodossa

KONEen pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä:

”Oli selvää, että vuoden 2004 toinen vuosipuolisko tulisi olemaan haastava hissi- ja liukuporrasliiketoiminnalle sekä markkinatilanteen että sisäisten tekijöiden vuoksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus oli pettymys, ja asetimme kunnianhimoisen 250 miljoonan euron liikevoittotavoitteen vuodelle 2004. Tavoite on edelleen haasteellinen markkinatilanteen ja kustannuspaineiden vuoksi.

Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan kehitys kolmannella vuosineljänneksellä oli selkeästi parempi kuin kahdella aikaisemmalla vuosineljänneksellä, ja linjassa viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen kanssa. Liiketoimintamme Pohjois-Amerikassa, joka ei ole viime aikoina vastannut odotuksiamme, hidasti pyrkimyksiämme saavuttaa vieläkin voimakkaampi tuloskasvu kolmannella vuosineljänneksellä.

Kone Cargotecin menestys jatkui Kalmarin ja Hiabin tuotteiden voimakkaana jatkuneen kysynnän ansiosta. Kone Cargotec pystyi hyödyntämään hyvän markkinatilanteen täysipainoisesti viimeisen kahden vuoden aikana tehtyjen rakennejärjestelyjen ansiosta. Konttiliikenteen voimakas kasvu edisti Kalmarin liikevaihdon ja tilausten kasvua. Hiabin tilaukset lisääntyivät selvästi talouden elpymisen ja uudistuneen tuotevalikoiman ansiosta. Tehdyt rakennejärjestelyt, kasvanut myynti ja kohonnut hintataso paransivat Kone Cargotecin kannattavuutta.

Päätös investoida uuteen Kalmarin tuotteiden kokoonpanotehtaaseen Shanghain alueella on merkittävä askel tavoitteessamme vahvistaa Kone Cargotecin asemaa Aasiassa. Kokoonpanotehdas palvelee pääasiassa Aasian kontinkäsittelylaitemarkkinoita, joka on nopeimmin kasvava markkina-alue useimmille Kalmarin tuotteille.

Olemme päättäneet aloittaa kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman valmistelut hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Ohjelman avulla pyritään parantamaan erityisesti uusien laitteiden kannattavuutta.

KONE Hissien ja liukuportaiden ja Kone Cargotecin jakautuminen kahdeksi erilliseksi konserniksi edistyy arvioitua nopeammin. Yhtiöiden arvioidaan listautuvan Helsingin Pörssiin kesäkuussa 2005.”

Lähettäjä:

KONE Oyj

Aimo Rajahalme
talous- ja rahoitusjohtaja

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 75 4484

www.kone.com

2004-10-19 KONE-konsernin IFRS-tilinpäätösstandardin mukainen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2004

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle