KONE-konsernin IFRS-tilinpäätösstandardin mukainen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2004

Pörssitiedotteet Julkaistu 20.07.2004
  • Tilaukset olivat 2 058 (1-6/2003: 2 317*) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan osuus oli 1 048 (1 018) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset lisääntyivät kuusi prosenttia. Kone Cargotecin osuus oli 1 009 (747) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilaukset lisääntyivät 40 prosenttia.
  • Liikevaihto oli 1 987 (2 561*) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan liikevaihto väheni 1 235 (1 285) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto säilyi viimevuotisen suuruisena. Kone Cargotecin osuus oli 751,6 (688,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 13 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 308,5 (183,7*) miljoonaa euroa. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan liikevoitto oli 72,8 (117,7) miljoonaa euroa eli 5,9 (9,2) prosenttia liikevaihdosta. Kone Cargotecin liikevoitto oli 53,2 (43,0) miljoonaa euroa eli 7,1 (6,2) prosenttia liikevaihdosta. Kohdistamattomat kulut olivat 5,3 (7,0) miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä raportoidun traktoriliiketoiminnan myyntivoiton lisäksi katsauskauden liikevoitto sisältää myyntivoittoja ydinliiketoimintaan kuulumattomista liiketoimintoinnoista ja lopullisiin kauppahintoihin tehtyjä täsmennyksiä. Koko katsauskauden myyntivoitot olivat 188,5 miljoonaa euroa, joista toisen vuosineljänneksen osuus oli 19 miljoonaa euroa.
  • Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja väheni 153,6 (206,4*) miljoonaan euroon. Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan osuus oli 96,2 (129,8) miljoonaa euroa ja Kone Cargotecin osuus 63,1 (53,0) miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden tulos oli 187,0 (118,8) miljoonaa euroa.
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,98 (1,89) euroa.
  • Hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan vuoden 2004 liikevaihdon arvioidaan olevan lähes 2,9 miljardia euroa ja liikevoiton olevan noin 250 miljoonaa euroa. Kone Cargotecin vuoden 2004 liikevaihdon odotetaan kasvavan 1,5 miljardiin euroon ja liikevoiton olevan lähes sata miljoonaa euroa.

KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen, ja tämän raportin vertailuluvut on kerrottu IFRS:n mukaisesti. Lisätietoja suomalaisesta tilinpäätösstandardista kansainväliseen standardiin siirtymisen vaikutuksista kerrotaan KONEen 8. huhtikuuta 2004 ja 18. kesäkuuta 2004 julkaisemissa tiedotteissa.

* Vuoden 2003 konsolidoidut vertailuluvut sisältävät myydyt traktori- ja metsäkoneliiketoiminnat sekä muut pienemmät myydyt omistukset.

KONEen pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä:

”KONEen liiketoimintaryhmien kehitys toisella vuosineljänneksellä ei juurikaan eronnut ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksestä. Kone Cargotec hyötyi vahvistuneesta kysynnästä, kun taas hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan markkinatilanne oli edelleen heikko.

KONEen hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan tulos oli pettymys. Heikon tuloksen syynä oli pääasiassa uushissiliiketoiminta. Emme pystyneet tasapainottamaan heikkoa alkuvuotta toisella vuosineljänneksellä. Tämän vuoksi hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan koko vuoden tulos tulee olemaan jonkin verran viimevuotista heikompi. Toisen vuosipuoliskon tuloksen odotetaan kuitenkin olevan huomattavasti ensimmäistä parempi. Olemme tunnistaneet ne alueet, joihin meidän tulee keskittyä, ja toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi on aloitettu.

Kone Cargotec hyötyi tehdyistä rakennejärjestelyistä ja hyvästä kysynnästä. Tilaukset ylittivät odotukset, koska sekä Kalmar että Hiab saivat poikkeuksellisen suuria ja toimitusajaltaan pitkäkestoisia tilauksia. Kone Cargotecin koko vuoden tulos paranee merkittävästi viimevuotiseen verrattuna.

Ensimmäinen vuosipuolisko ei merkittävästi muuta KONE-konsernin näkymiä vuodelle 2004, koska Kone Cargotecin odotuksia parempi tulos ja parantuneet näkymät sekä toisella vuosineljänneksellä saadut myyntivoitot tasapainottavat hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan ensimmäisen vuosipuoliskon viimevuotista heikompaa tulosta.

KONEella on vahva tase, ja hyödynnämme sen antamia mahdollisuuksia kehittäessämme molempia liiketoimintaryhmiä.”

Osavuosikatsaus PDF-muodossa

Lähettäjä:

KONE Oyj

Aimo Rajahalme
talous- ja rahoitusjohtaja

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Aimo Rajahalme, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 75 4484

KONE on globaali palvelu- ja konepajayritys, joka on erikoistunut ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Se koostuu kahdesta liiketoimintaryhmästä, jotka ovat KONE Hissit ja liukuportaat ja Kone Cargotec. KONE Hissit ja liukuportaat myy, valmistaa, asentaa, huoltaa ja modernisoi hissejä ja liukuportaita sekä huoltaa rakennusten automaattiovia. Kone Cargotec toimittaa tuotteita ja ratkaisuja helpottamaan tavaroiden siirtelyä ja kuormaamista. KONEen B-osake on listattu Helsingin Pörssissä.

www.kone.com

2004-07-20 KONE KONE-konsernin IFRS-tilinpäätösstandardin mukainen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2004

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle