KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-joulukuulta 2012

Pörssitiedotteet Julkaistu 24.01.2013

KONE Oyj, pörssitiedote, 24. tammikuuta 2013 klo 12.30

Loka-joulukuu 2012: Vahva kehitys jatkui
- Loka-joulukuussa 2012 saadut tilaukset olivat 1 321 (10-12/2011: 1 099) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 20,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 16,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
- Liikevaihto kasvoi 16,9 % 1 858 (1 589) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 13,5 %.
- Liikevoitto oli 255,6 (233,0) miljoonaa euroa eli 13,8 % (14,7 %) liikevaihdosta.
- Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli 262,7 (212,5) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2012: Vahvaa kokonaiskehitystä ja ennätyskorkea rahavirta

- Tammi-joulukuussa 2012 saadut tilaukset olivat 5 496 (1-12/2011: 4 465) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 23,1 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 17,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.Vuoden 2012 lopussa tilauskanta oli 5 050 (31.12.2011: 4 348) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto kasvoi 20,1 % 6 277 (5 225) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 15,2 %.
- Liikevoitto oli 821,3 (725,1) miljoonaa euroa eli 13,1 % (13,9 %) liikevaihdosta, ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua liittyen tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan. Liikevoitto sisältäen kertaluonteisen kulun oli 784,0 miljoonaa euroa.
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,35 (2,52) euroa. Vertailukelpoinen laimentamaton osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,46 (2,30) euroa.
- Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli 1 055 (819,8) miljoonaa euroa.
- Vuonna 2013 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2012. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 840-920 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.
- Hallitus ehdottaa vuodelta 2012 jaettavaksi 1.75 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.

Avainluvut

10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos %1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos %
Saadut tilauksetMe1 321,31 098,820,25 496,24 465,123,1
TilauskantaMe5 050,14 348,216,15 050,14 348,216,1
LiikevaihtoMe1 857,71 588,816,96 276,85 225,220,1
Liikevoitto (EBIT) 1)Me255,6233,09,7821,3725,113,3
Liikevoitto (EBIT) 1)%13,814,713,113,9
EBITA 1)Me262,5238,6854,1741,2
EBITA 1)%14,115,013,614,2
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me262,7212,51 055,3819,8
Tilikauden voittoMe183,1246,5611,1644,4
Tilikauden laaja tulosMe173,2267,7604,5669,5
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,700,962,352,52
Korollinen nettovelka%-766,7-829,1-766,7-829,1
Omavaraisuusaste%49,354,049,354,0
Nettovelkaantumisaste%-40,2-40,8-40,2-40,8

1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:

"Liiketoimintamme kehitys jatkui hyvänä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat 20 % ja liikevaihto 17 %. Liikevoitto kasvoi 10 % 256 miljoonaan euroon. Suhteellinen liikevoitto oli 13,8 %.

Olen erittäin tyytyväinen kehitykseemme myös koko vuoden 2012 osalta. Saadut tilaukset kasvoivat 23 %, ja tilauskantamme oli yli 5 miljardia euroa vuoden lopussa. Liikevaihto kasvoi 20 % ja liikevoitto, poislukien kertaluonteiset erät, kasvoi 13 % 821 miljoonaan euroon. Suhteellinen liikevoitto koko vuodelta oli 13,1 %.

Haluan kiittää KONEen koko henkilöstöä, joka on taas tehnyt erinomaista työtä. Hyvän taloudellisen kehityksen lisäksi henkilöstömme on saanut aikaan erittäin hyvää etenemistä kehitysohjelmissamme. Esimerkiksi asiakastyytyväisyytemme myönteinen kehitys on jatkunut, ja uusi globaali volyymihissien tuoteperheemme parantaa kilpailukykyämme entisestään. Liiketoiminnan rahavirta ylitti ensimmäisen kerran miljardi euroa - toimintaperiaatteemme liiketoimintamme eri osa-alueilla ovat pysyneet vahvoina ja kehittyneet edelleen toimintaympäristössä, joka on ollut hyvin haastava monissa maissa.

Vuonna 2012 uusien laitteiden markkinan kasvu heikkeni kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta piristyi vuoden loppua kohden Aasian hyvän markkinakehityksen vauhdittamana. Euroopan markkina heikkeni edelleen. Pohjois-Amerikassa asteittainen elpyminen matalalta tasolta jatkui. Modernisointimarkkina heikkeni globaalisti hieman kun taas huoltomarkkinoiden kasvu jatkui. Hintakilpailu tiukkeni vuoden aikana edelleen useimmilla markkinoilla, erityisesti alueilla, joilla kokonaismarkkina-aktiviteetti oli matalalla tasolla.

Vuonna 2013 odotamme markkinoiden alueellisten erojen olevan suuret samaan tapaan kuin vuonna 2012. Talouden näkymät ovat edelleen epävarmat Euroopassa. Pohjois-Amerikassa näkymät ovat jonkin verran paremmat kuin vuosi sitten. Katsomme vuoteen 2013 luottavaisina korkean tilauskantamme, Aasian markkinan vahvan asemamme ja laajojen kilpailukykyä kehittävien hankkeidemme pohjalta."


Toimintaympäristö loka-joulukuussa (Q4 2012)

Markkinoiden kehitys Aasian ja Tyynenmeren alueen ulkopuolella oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä suurelta osin KONEen odotusten mukaista. Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkina kasvoi odotuksia paremmin. Hinnoitteluympäristö kiristyi edelleen monilla markkinoilla. Uusissa laitteissa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkina heikentyi hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin melko hyvällä tasolla. Etelä-Euroopassa markkina laski jo ennestään alhaiselta tasolta. Amerikan alueella asteittainen elpyminen jatkui. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkina kasvoi jonkin verran nopeammin kuin vuoden 2012 kahdella aiemmalla neljänneksellä. Suurprojektien segmentti oli aktiivinen, mutta viiveet päätöksenteossa vaikuttivat kasvuun edelleen. Modernisointimarkkina laski maailmanlaajuisesti hieman, joskin alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui useimmissa maissa. Hintakilpailu tiukkeni entisestään useimmilla markkinoilla, erityisesti alueilla, joilla kokonaismarkkina-aktiviteetti oli matalalla tasolla.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2012

Markkinatilanne vuonna 2012 oli haastava yleisen talouskehityksen ja epävarmuuden seurauksena. Uusien laitteiden kysyntä heikkeni monilla markkinoilla Aasian ja Tyynenmeren alueen ulkopuolella. Hintakilpailu kiristyi sekä uusissa laitteissa että palveluissa. Uusissa laitteissa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkina laski hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin melko hyvällä tasolla. Etelä-Euroopassa markkina laski edelleen jo ennestään alhaiselta tasolta. Amerikan alueella asteittainen elpyminen matalalta tasolta jatkui. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan kasvu jatkui, joskin selvästi hitaammin kuin vuonna 2011. Markkinakasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella hidastui asteittain vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta piristyi taas viimeisellä neljänneksellä. Suurprojektien segmentti pysyi aktiivisena erityisesti Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän alueilla, mutta päätöksenteko hidastui vuoden loppua kohden, mikä vaikutti segmentin kasvuun. Modernisointimarkkina heikentyi maailmanlaajuisesti hieman, joskin alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui useimmissa maissa. Hintakilpailu tiukkeni entisestään kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti alueilla, joilla uusien laitteiden markkina on ollut heikko pidemmän aikaa.

Markkinanäkymät 2013

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2013

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-9 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 840-920 miljoonaa euroa olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2012 on 1 748 060 513,45 euroa, josta tilikauden voitto on
459 323 828,06 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävistä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,745 euroa kutakin ulkona olevaa 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,75 euroa kutakin ulkona olevaa 218 271 425 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 448 467 094,97 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 1 299 593 418,48 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.3.2013. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2012.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 24. tammikuuta 2013 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

+358 9 23 113 289 (soittajat, Suomi)
+1 866 682 8490 (soittajat, USA)
+44 8 445 718 957 (soittajat, UK)
+44 1452 555 131 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260
Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth                     
talousjohtaja                      

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2012 KONEen liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 40 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q4 2012 FI osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle