KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.07.2012

KONE Oyj, pörssitiedote, 19. heinäkuuta 2012 klo 12.30

KONE Q2: Vahva kehitys jatkui

Huhti-kesäkuu 2012
- Huhti-kesäkuussa 2012 saadut tilaukset olivat 1 513 (4-6/2011: 1 226) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 23,4 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 16,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
- Liikevaihto kasvoi 20,0 % 1 544 (1 286) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 13,6 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 208,5 (184,5) miljoonaa euroa eli 13,5 % (14,3 %) liikevaihdosta. Liikevoitto, joka sisältää kertaluonteisen 37,3 miljoonan euron kulun liittyen tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan, oli 171,2 miljoonaa euroa.
- Rahavirta liiketoiminnasta oli 192,4 (129,9) miljoonaa euroa.
- Tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvät suunnitelmat on nyt määritelty ja KONE on päättänyt edetä niiden mukaisesti. Ohjelmien tavoitteena on nostaa kilpailukykyä parantamalla KONEen tukitoimintojen laatua ja tuottavuutta sekä varmistamalla sopiva resursointi kullekin markkinalle. Ohjelmien odotetaan tuovan noin 35 miljoonan euron vuosisäästöt.Tätä vastaava kuukausikohtainen kustannussäästötaso saavutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Ohjelmiin liittyvä kertaluonteinen kulu, 37,3 miljoonaa euroa, kirjattiin vuoden 2012 toiselle neljännekselle.
- KONE nostaa hieman vuoden 2012 näkymiään. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 12-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 760-820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja. Näkymiä nostetaan johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja liikevoiton näkymiä myös valuuttojen muuntokurssien odotettua myönteisemmästä kehityksestä johtuen. Aikaisemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 10-15 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Aikaisempi näkymä liikevoiton (EBIT) osalta oli 750-800 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2012 alun tilanteesta.

Tammi-kesäkuu 2012

- Tammi-kesäkuussa 2012 saadut tilaukset olivat 2 879 (1-6/2011: 2 271) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 26,8 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 21,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kesäkuun 2012 lopussa tilauskanta oli 5 305 (31.12.2011: 4 348) miljoonaa euroa.
- Liikevaihto kasvoi 19,0 % 2 785 (2 340) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 14,3 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 341,2 (303,2) miljoonaa euroa eli 12,2 % (13,0 %) liikevaihdosta. Liikevoitto, joka sisältää kertaluonteisen 37,3 miljoonan euron kulun liittyen tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan, oli 303,9 miljoonaa euroa.

Avainluvut

4-6/
2012
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
1-12/
2011
Saadut tilauksetMe1 513,41 226,22 879,32 270,94 465,1
TilauskantaMe5 305,33 947,75 305,33 947,74 348,2
LiikevaihtoMe1 544,11 286,42 785,42 340,25 225,2
Liikevoitto (EBIT)Me208,5 1)184,5341,2 1)303,2725,1
Liikevoitto (EBIT)%13,5 1)14,312,2 1)13,013,9
EBITAMe217,1 1)188,0358,5 1)310,1741,2
EBITA%14,1 1)14,612,9 1)13,314,2
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me192,4129,9440,7367,2819,8
Tilikauden voittoMe134,0142,7243,5241,7644,4
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,520,560,940,942,52
Korollinen nettovelkaMe-805,1-715,6-805,1-715,6-829,1
Omavaraisuusaste%49,948,549,948,554,0
Nettovelkaantumisaste%-41,7-45,4-41,7-45,4-40,8

1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:

"Liiketoimintamme kehittyi hyvin vuoden toisen neljänneksen aikana. Tilaukset kasvoivat vahvasti johtuen erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella hyvänä jatkuneesta kehityksestämme. Tilausvirta kasvoi 23 % historiallisin valuuttakurssein ja 16 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että saatujen tilausten katteen parantuminen jatkui. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvu oli 20 % historiallisin valuuttakurssein ja lähes 14 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Uusien laitteiden liikevaihto kasvoi erittäin nopeasti, mistä seuraten uuslaiteliikevaihdon osuus liikevaihdostamme nousi 51 %:iin. Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus liikevaihdostamme oli 36 % toisella neljänneksellä.

Huhtikuussa kerroimme, että aloitamme kahden ohjelman suunnittelun. Näistä ohjelmista ensimmäinen kohdistuu tukitoimintojen laadun ja tuottavuuden parantamiseen selkeyttämällä rooleja ja yksinkertaistamalla prosesseja, ja toinen resurssien sopeuttamiseen joissakin maissa, missä markkinat ovat pudonneet selvästi alemmalle tasolle viimeisten vuosien aikana. Olemme nyt määritelleet näihin ohjelmiin liittyvät suunnitelmat. Odotamme näiden ohjelmien vähentävän noin 550 työpaikkaa globaalisti seuraavien 18 kuukauden aikana. Tavoitteemme on hoitaa tämä muutos niin suurelta osin kuin mahdollista luonnollisen vaihtuvuuden kautta sekä vähentämällä määräaikaista työvoimaa. Odotamme ohjelmien tuovan noin 35 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Tätä vastaava kuukausikohtainen kustannussäästötaso saavutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Ohjelmiin liittyvä kertaluonteinen kulu on 37,3 miljoonaa euroa, ja se kirjattiin vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Liikevoittomme huhti-kesäkuussa 2012 oli ilman kertaluonteista kulua 208,5 (184,5) miljoonaa euroa eli 13,5 % (14,3 %) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi Aasian ja Tyynenmeren alueella vahvana jatkuneen uuslaitetoiminnan liikevaihdon kasvun ja huoltoliiketoiminnan hyvän kehityksen seurauksena. Liikevoiton parannukseen vaikutti lisäksi valuuttojen muuntokurssien suotuisa kehitys aiempaan vuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvua rasittivat edelleen aineettomien hyödykkeiden poistot liittyen GiantKONEen konsolidointiin tytäryhtiönä, tiukka hintakilpailu, kohonneet työvoimakustannukset Aasiassa sekä korkeammat raaka-ainekustannukset. Rahavirta oli vahva, 192,4 (129,9) miljoonaa euroa. Olen hyvin tyytyväinen liiketoimintamme kehittymiseen, ja haluan kiittää koko henkilöstöämme, joka on jälleen tehnyt hyvää työtä.

Kerroimme kesäkuussa tuovamme markkinoille uuden, innovatiivisen globaalin hissituoteperheen. Tämä on KONEen tärkein tuotejulkistus 16 vuoteen. Odotamme tämän uuden tuoteperheen kattavan erittäin merkittävän osan KONEen uusien hissien toimituksista ja kokonaismodernisointitoimituksista tulevina vuosina. Aloitamme näiden uusien tuotteiden myynnin Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella vuoden 2012 toisella puoliskolla ja Amerikassa vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Uudella tuotetarjonnallamme otamme merkittäviä askelia eteenpäin ekotehokkuudessa, käyttömukavuudessa, visuaalisessa ilmeessä sekä tilankäytön tehokkuudessa. Olemme erittäin innostuneita tästä kehityksestä erityisesti siitä syystä, että tuomme nämä uudet hissit markkinoille tilanteessa, jossa nykytuotteidemme kilpailukyky on jo vahva.

Olemme nostaneet hieman vuoden 2012 liiketoimintanäkymiämme johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä valuuttojen muuntokurssien odotettua myönteisemmästä kehityksestä. Samalla kun katsomme eteenpäin luottavaisina johtuen kilpailukyvystämme ja vahvasta tilauskannastamme, on globaalin talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus noussut selvästi viimeisten kuukausien aikana. Meidän täytyy valmistautua entistä haastavampiin markkinatilanteisiin. Pyrimme jälleen ottamaan tämänkin vaikean markkinatilanteen mahdollisuutena - aivan kuten teimme jo vuosina 2008-2009."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa

Toimintaympäristö kehittyi suurelta osin KONEen odotusten mukaisesti, ja markkinoiden kehityksessä ei nähty merkittäviä muutoksia vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden markkina laski jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa, jossa se pysyi kuitenkin melko hyvällä tasolla. Etelä-Euroopassa uusien laitteiden markkina laski jo ennestään alhaiselta tasolta. Amerikan alueella uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui. Aasian ja Tyynenmeren markkinan kasvu jatkui, vaikka kasvuvauhti hidastui jonkin verran verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen. Suurprojektien segmentti pysyi aktiivisena erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä. Modernisointimarkkina laski maailmanlaajuisesti hieman, joskin alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla alueilla. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana kaikissa liiketoiminnoissa erityisesti maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa

Tammi-kesäkuun 2012 aikana uusien laitteiden markkina laski hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla, kun taas Etelä-Euroopan markkinatilanne heikkeni edelleen. Uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui Amerikan alueella. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinoiden kasvu jatkui, joskin selvästi hitaammin kuin edellisenä vuonna. Modernisointimarkkinat laskivat hieman. Huoltomarkkinat jatkoivat kasvuaan. Hinnoitteluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa erityisesti maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2012

Uusien laitteiden markkinoilla Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden odotetaan olevan suhteellisen vakaat tai kasvavan jonkin verran verrattuna vuoden 2011 toiseen puoliskoon.
Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan edelleen laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen matalalta tasolta odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai laskevan hieman verrattuna vuoden 2011 toiseen puoliskoon. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Liiketoimintanäkymät 2012

KONE nostaa hieman vuoden 2012 näkymiään. Näkymiä nostetaan johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja liikevoiton näkymiä myös valuuttojen muuntokurssien odotettua myönteisemmästä kehityksestä johtuen.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 12-17 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 760-820 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät 2012

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

 

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 750-800 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2012 alun tilanteesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet sekä puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 19. heinäkuuta 2012 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

+358 923 101 527 (soittajat, Suomi)
+1 866 458 4087 (soittajat, USA)
+44 203 043 2436 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260
Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth                     
talousjohtaja                      

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE Osavuosikatsaus Q22012


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle