KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015

Pörssitiedotteet Julkaistu 17.07.2015

KONE Oyj, pörssitiedote, 17. heinäkuuta 2015 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015

KONE Q2: Vahvaa kehitystä laaja-alaisesti

Huhti-kesäkuu 2015

  • Huhti-kesäkuussa 2015 saadut tilaukset olivat 2 193 (4-6/2014: 1 802) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 21,7 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 6,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 19,5 % 2 210 (1 849) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,8 %.
  • Liikevoitto oli 325,2 (263,2) miljoonaa euroa eli 14,7 % (14,2 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 426,0 (280,2) miljoonaa euroa.
  • KONE täsmentää vuoden 2015 liiketoimintanäkymiään. Vuonna 2015 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2015 keskimääräisellä tasolla. Aiemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014. Aikaisemmin liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 140-1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-maaliskuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Tammi-kesäkuu 2015

  • Tammi-kesäkuussa 2015 saadut tilaukset olivat 4 247 (1-6/2014: 3 532) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 20,3 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 5,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kesäkuun 2015 lopussa tilauskanta oli 8 627 (30.6.2014: 6 537) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 18,6 %  3 901 (3 291) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,9 %.
  • Liikevoitto oli 537,1 (442,9) miljoonaa euroa eli 13,8 % (13,5 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 638,2 (605,6) miljoonaa euroa.

Avainluvut

  4-6/
2015
4-6/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
1-12/
2014
Saadut tilaukset Me2 193,51 801,94 247,33 531,66 812,6
Tilauskanta Me8 627,46 537,28 627,46 537,26 952,5
Liikevaihto Me2 210,41 848,93 901,23 290,77 334,5
Liikevoitto (EBIT) Me 325,2 263,2 537,1 442,91 035,7
Liikevoitto (EBIT)% 14,714,213,8 13,514,1
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 426,0 280,2 638,2 605,61 345,4
Tilikauden voitto Me 266,0 204,7 417,1 348,0773,9
Laimentamaton osakekohtainen tulose 0,51 0,39 0,80 0,671,47
Korollinen nettovelka Me -955,3 -520,6 -955,3 -520,6-911,8
Omavaraisuusaste% 40,7 38,7 40,7 38,7 43,6
Nettovelkaantumisaste% -46,9 -33,8 -46,9 -33,8-44,2
            

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Kehityksemme oli vahvaa vuoden toisella neljänneksellä. Saatujen tilausten kasvu oli erittäin hyvää, ja ne kasvoivat 21,7 % historiallisin ja 6,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 2 193 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 19,5 % historiallisin ja 6,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 2 210 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu oli erityisen voimakasta Amerikan alueella, ja palveluliiketoiminnassa kasvuvauhti oli hieman aiempaa nopeampi. Kasvumme jatkui kannattavana ja liikevoittomme nousi 325 miljoonaan euroon. Suhteellinen liikevoitto parani 14,2 %:sta 14,7 %:iin. Rahavirta oli erittäin vahva, 426 miljoonaa euroa. Valuuttojen suotuisilla muuntokursseilla oli yhä merkittävä positiivinen vaikutus raportoituihin lukuihimme.

Olen erittäin tyytyväinen hyvään kehitykseemme, joka oli laaja-alaista sekä maantieteellisesti että kautta liiketoimintojen. Tämä kertoo työntekijöidemme vahvasta sitoutumisesta ja heidän omistautumisestaan tulosten saavuttamiseksi. Haluan kiittää heitä tästä merkittävästä panoksesta.

Toisen vuosineljänneksen aikana markkinoiden kehitys vaihteli maailmanlaajuisesti. Kiinassa uusien laitteiden markkina laski hieman korkealta tasolta. Pohjois-Amerikassa sekä uusien laitteiden että modernisoinnin markkinat kasvoivat edelleen. EMEA-alueella luottamus markkinalla kehittyi hieman myönteisempään suuntaan. Erityisesti Etelä-Euroopassa markkinan aktiviteetti kehittyi paremmin kuin aiemmilla vuosineljänneksillä. Modernisoinnissa paras kehitys Euroopassa nähtiin Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoilla. Huoltomarkkinoilla ei tapahtunut maailmanlaajuisesti suuria muutoksia neljänneksen aikana ja kasvuvauhti oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Vaikka kilpailutilanne pysyi tiukkana monilla markkinoilla, aktiivinen työ tarjontamme kilpailukyvyn eteen tuotti edelleen hyviä tuloksia. Katsomme eteenpäin luottavaisin mielin, mitä tulee mahdollisuuksiimme kasvaa ja parantaa suoritustamme globaalisti. Vahva toinen neljännes yhdistettynä ennätykselliseen tilauskantaamme tukee luottavaista näkemystämme. Kun puolet vuodesta on nyt takanamme, olemme täsmentäneet markkina- ja liiketoimintanäkymiämme. Markkinanäkymissämme odotamme Kiinan uusien laitteiden markkinan olevan tänä vuonna vakaa tai laskevan hieman, sillä markkina oli lievässä laskussa toisella neljänneksellä. Koko vuoden liiketoimintanäkymiemme osalta odotamme nyt liikevaihdon kasvavan 6-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton odotetaan olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa, mikä myös sisältää valuuttojen muuntokurssien myönteisen vaikutuksen."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2015

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä maailmanlaajuiset uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät marginaalisesti Kiinan markkinan hienoisen laskun vuoksi. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkina oli melko vakaa, ja Pohjois-Amerikan markkinan kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti hidastui jonkin verran vuosineljänneksellä. Modernisointimarkkina kasvoi jonkin verran Pohjois-Amerikassa, ja Euroopassa sen kehitys oli kokonaisuudessaan vakaata. Huoltomarkkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti, mutta kasvu oli hidasta niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2015

Tammi-kesäkuun 2015 aikana uusien laitteiden markkinavolyymit Aasian ja Tyynenmeren alueella olivat aavistuksen laskussa, mikä johtui Kiinan markkinavolyymien hienoisesta laskusta. EMEA-alueella markkinavolyymit olivat melko vakaat Keski- ja Pohjois-Euroopassa, vakaantuivat Etelä-Euroopassa heikolta tasolta ja kasvoivat jonkin verran Lähi-idässä. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkinan hyvä kehitys jatkui. Euroopan merkittävä modernisointimarkkina kehittyi myönteisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa, ja pysyi heikkona Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa kysyntä modernisoinnissa kasvoi, ja myös Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoilla nähtiin mahdollisuuksia. Maailmanlaajuisesti huoltomarkkinan kasvu jatkui, ja markkinavolyymien kasvua vauhditti erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alue seurauksena vahvasta uusien laitteiden markkinan kehityksestä alueella. Hinnoitteluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2015

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan olevan melko vakaa vuonna 2015. Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vuoden 2014 hyvällä tasolla tai laskevan hieman. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan vakaa tai kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja alkavan elpyä Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä markkinan ennakoidaan kasvavan jonkin verran. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan. Kokonaisuutena modernisointimarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2015

KONE täsmentää vuoden 2015 liiketoimintanäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Aiemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2014.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 140-1 230 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2015 keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 17. heinäkuuta 2015 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3368  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1923
Soittajat, Suomi: 09 2310 1619  

Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.  Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä.  KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.  Vuonna 2014  KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q2 2015 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle