KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.07.2016

KONE Oyj, pörssitiedote, 19. heinäkuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016

Huhti-kesäkuu 2016: Vahvaa kehitystä ja kannattavaa liikevaihdon kasvua

  • Huhti-kesäkuussa 2016 saadut tilaukset olivat 2 068 (4-6/2015: 2 193) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 5,7 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 1,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 2,8 % 2 273 (2 210) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,0 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 348,6 (325,2) miljoonaa euroa eli 15,3 % (14,7 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 393,3 (426,0) miljoonaa euroa.
  • KONE nostaa hieman vuoden 2016 liikevoittonäkymiään (EBIT). Vuonna 2016 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015. Liikevoiton arvioidaan olevan 1 250-1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla. Aiemmin liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-maaliskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

       
Tammi-kesäkuu 2016: Vahvaa operatiivista kehitystä

  • Tammi-kesäkuussa 2016 saadut tilaukset olivat 4 010 (1-6/2015: 4 247) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 5,6 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 3,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kesäkuun 2016 lopussa tilauskanta oli 8 764 (30.6.2015: 8 627) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 3,1 % 4 021 (3 901) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 5,2 %.
  • Liikevoitto oli 570,0 (537,1) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,8 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 699,0 (638,2) miljoonaa euroa.

Avainluvut

  4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
 
Saadut tilaukset Me2 067,82 193,54 010,14 247,37 958,9 
Tilauskanta Me8 763,68 627,48 763,68 627,48 209,5 
Liikevaihto Me2 272,62 210,44 020,93 901,28 647,3 
Liikevoitto (EBIT) Me 348,6 325,2 570,0 537,11 241,5 
Liikevoitto (EBIT)% 15,314,714,213,814,4 
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 393,3 426,0 699,0 638,21 473,7 
Tilikauden voitto Me 276,6 266,0 464,7 417,11 053,1 
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos
e 0,54 0,51 0,90 0,80 2,01 
Korollinen nettovelka Me-1 145,4 -955,3-1 145,4 -955,3-1 512,6 
Omavaraisuusaste% 40,2 40,7 40,2 40,7 45,4 
Nettovelkaantumisaste% -52,4 -46,9 -52,4 -46,9 -58,7 
              

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Vahva kehityksemme ja liikevaihdon kannattava kasvu jatkuivat vuoden toisella neljänneksellä. Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla lukuun ottamatta Kiinaa, jossa tilaukset laskivat merkittävästi. Saadut tilaukset laskivat 5,7 % historiallisin ja 1,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein, mutta olivat korkealla 2 068 miljoonan euron tasolla. Liikevaihto oli 2 273 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,8 % historiallisin ja 6,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto kehittyi erittäin positiivisesti  vuosineljänneksen aikana 348,6 miljoonaan euroon. Suhteellinen liikevoitto parani 15,3 %:iin liikevaihdosta. Rahavirta pysyi vahvalla 393,3 miljoonan euron tasolla.

Olen erityisen tyytyväinen palveluliiketoiminnan hyvään liikevaihtoon sekä modernisointitilausten merkittävään kasvuun vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä luo meille hyvän lähtökohdan jatkaa työtämme palveluliiketoimintojen kasvun kiihdyttämiseksi. Tiukasti kilpailluilla uusien laitteiden markkinoilla olemme keskittyneet parhaisiin kasvumahdollisuuksiin. Kehityksemme kokonaisuudessaan on osoitus vahvasta kilpailukyvystämme sekä kyvystämme luoda tuloksia myös haastavammassa markkinaympäristössä. Haluan kiittää KONEen työntekijöitä heidän panoksestaan ja sitoutumisestaan kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Toisen vuosineljänneksen aikana markkinoiden kehitys pysyi vaihtelevana maailmanlaajuisesti. Kiinassa uusien laitteiden markkinavolyymit laskivat vähemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta hintapaine markkinalla tiukentui. Tässä ympäristössä kehityimme melko samansuuntaisesti markkinan kanssa vuosineljänneksen aikana. Markkina muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvoi. Euroopassa kehitys oli myönteisintä Keski- ja Pohjois-Euroopassa, ja Etelä-Euroopassa markkinoiden vakaantuminen jatkui. Pohjois-Amerikassa puolestaan uusien laitteiden ja palveluiden markkinoiden positiivinen kehitys jatkui. Etenemisemme oli hyvää kaikilla näillä alueilla.

Kun kaksi vuosineljännestä on nyt takanamme, olemme hieman nostaneet liikevoittonäkymiämme. Liikevaihdon odotamme edelleen kasvavan 2-6 % vuonna 2016 vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton odotetaan nyt olevan  1 250-1 330 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2016

Vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä uusien laitteiden globaalit markkinavolyymit heikkenivät edellisvuoteen verrattuna Kiinan markkinan laskusta johtuen. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella sekä Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden ja modernisoinnin kysynnän kasvu jatkui. Myös huoltomarkkinan maailmanlaajuinen kasvu jatkui. Kasvuvauhti oli nopein Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli maltillisempaa.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2016

Tammi-kesäkuussa 2016 uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät Aasian ja Tyynenmeren alueella johtuen laskusta merkittävällä Kiinan markkinalla. EMEA-alueella markkinavolyymit kasvoivat selvästi Keski- ja Pohjois-Euroopassa verrattuna edelliseen vuoteen. Etelä-Euroopassa uusien laitteiden markkina oli melko vakaa ja Lähi-idässä nähtiin hieman myönteistä kehitystä alueella vallinneesta epävarmuudesta huolimatta. Pohjois-Amerikan uuslaitemarkkinan hienoinen kasvu jatkui hyvältä tasolta. Euroopan merkittävä modernisointimarkkina kasvoi selvästi Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja osoitti vakaantumisen merkkejä Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa modernisointimarkkina kasvoi edelleen hieman, ja myös Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla nähtiin modernisointimahdollisuuksia kasvavissa määrin. Huoltomarkkinoiden maailmanlaajuinen kasvu jatkui, ja kasvuvauhti oli nopein Aasian ja Tyynenmeren alueella. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana monilla markkinoilla. Hintakilpailu oli tiukinta Kiinan uusien laitteiden markkinalla.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 5-10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan, kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaampaa.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONE nostaa hieman vuoden 2016 liikevoittonäkymiään (EBIT).

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 250-1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Aiemmat liikevoittonäkymät (EBIT)

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 19. heinäkuuta 2016 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3366 
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1901
Soittajat, Suomi: 09 6937 9590  
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Max Alfthan
markkinointi- ja viestintäjohtaja


KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2015  KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q2 2016 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle