KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012

Pörssitiedotteet Julkaistu 24.04.2012

KONE Oyj, pörssitiedote, 24. huhtikuuta 2012 klo 12.30

KONE Q1: Vahva alku vuodelle

Tammi-maaliskuu 2012

  • Tammi-maaliskuussa 2012 saadut tilaukset olivat 1 366 (1-3/2011: 1 045) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 30,7 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 27,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Maaliskuun 2012 lopussa tilauskanta oli 4 843 (31.12.2011: 4 348) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 17,8 % 1 241 (1 054) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 15,1 %.
  • Liikevoitto oli 132,7 (118,7) miljoonaa euroa eli 10,7 % (11,3 %) liikevaihdosta.
  • Rahavirta liiketoiminnasta oli 248,3 (237,3) miljoonaa euroa.
  • KONE nostaa hieman vuoden 2012 näkymiään johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kehityksestä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja odotettua suotuisammasta materiaalihintojen kehityksestä. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 750-800 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2012 alun tilanteesta. Aikaisemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 8-13 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Aikaisempi näkymä liikevoiton (EBIT) osalta oli 730-790 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2012 alun tilanteesta.

Avainluvut

1-3/20121-3/20111-12/2011
Saadut tilauksetMe1 365,91 044,74 465,1
TilauskantaMe4 842,83 737,54 348,2
LiikevaihtoMe1 241,31 053,85 225,2
Liikevoitto (EBIT)Me132,7118,7725,1
Liikevoitto (EBIT)%10,711,313,9
EBITAMe141,4122,1741,3
EBITA%11,411,614,2
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me248,3237,3819,8
Tilikauden voittoMe109,599,0644,4
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,430,392,52
Korollinen nettovelkaMe-676,5-693,1-829,1
Omavaraisuusaste%48,345,654,0
Nettovelkaantumisaste%-38,9-48,4-40,8

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Toimintaympäristömme kehittyi odotustemme mukaisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uusien laitteiden markkina heikkeni hieman suhteellisen hyvältä tasolta Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja pysyi matalalla tasolla Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden kasvu jatkui, mutta odotusten mukaisesti selvästi hitaammin kuin viime vuonna.

Tilausvirtamme kasvu oli hyvin vahvaa. Saadut tilauksemme kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla, erityisen nopeasti Aasian ja Tyynenmeren alueella. Tämä johti 1 366 miljoonan euron ennätystasoon saaduissa tilauksissa, mikä vastaa 30 prosentin kasvua vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. GiantKONEen konsolidointi Kiinassa vuoden 2011 lopulla myötävaikutti saatujen tilausten hyvään kehitykseen.

Liikevaihto kasvoi 18 prosenttia. Kasvua oli kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja se oli erittäin voimakasta uusien laitteiden liiketoiminnassa. Myös palveluliiketoiminta kasvoi yli kymmenen prosenttia. GiantKONEen konsolidoinnin seurauksena Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus kasvoi 30 prosenttiin liikevaihdostamme.

KONEen liikevoitto kasvoi 11,8 prosenttia 133 miljoonaan euroon. Tämä oli seurausta ennakoitua nopeammasta liikevaihdon kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä hyvästä kehityksestä huoltoliiketoiminnassamme. Lisäksi suotuisasti kehittyneet valuuttojen muuntokurssit vaikuttivat liikevoiton kasvuun. Liikevoittomme kasvua rasittivat edelleen korkeat materiaalikustannukset, nousseet työvoimakustannukset Aasiassa, tiukka hintakilpailu sekä lisäksi GiantKONEen konsolidoinnista aiheutuvat aineettomien hyödykkeiden poistot. Jatkoimme myös kiinteiden kustannusten kasvattamista liiketoiminnan kasvua tukevilla alueilla, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä prosessikehityksessä. Rahavirta oli hyvin vahva, 248 miljoonaa euroa. Olen erittäin tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen, ja haluan kiittää koko henkilöstöämme, joka on jälleen tehnyt erinomaista työtä.

Olemme nostaneet liiketoimintanäkymiämme vuodelle 2012. Tämä johtuu odotettua korkeammasta saatujen tilausten ja liikevaihdon kasvusta Aasiassa ensimmäisellä neljänneksellä, sekä materiaalihintojen kehityksestä, joka on ollut odotettua myönteisempää. Katsomme eteenpäin luottavaisina, mutta erityisesti Aasian rakennusmarkkinoiden kehitykseen liittyy vuoden toisella puoliskolla epävarmuutta.

Kilpailukykymme kehittämisohjelmat ovat edenneet hyvin. Olemme nyt aloittamassa työn tukitoimintojemme prosessien yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi maailmanlaajuisesti. Lisäksi sopeutamme toimintaamme joissakin maissa, missä markkinakoko on pienentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Näiden suunniteltujen toimien odotetaan laskevan kustannuksia jossain määrin, mutta keskeisintä on toiminnan parantaminen. Kerromme suunnitelmista ja niiden arvioiduista vaikutuksista toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa

Toimintaympäristö kehittyi KONEen odotusten mukaisesti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden markkina laski hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin melko hyvällä tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa se pysyi heikkona. Amerikan alueella uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui. Aasian ja Tyynenmeren markkinan kasvu jatkui, joskin selvästi hitaammin kuin edellisenä vuonna. Suurprojektien segmentti pysyi aktiivisena erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä. Modernisointimarkkina laski maailmanlaajuisesti hieman, joskin alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla alueilla. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana erityisesti alueilla, joilla uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.

Markkinanäkymät 2012

Uusien laitteiden markkinoilla Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvun odotetaan jatkuvan, mutta merkittävästi hitaammin kuin vuonna 2011, ja toisen vuosipuoliskon kehitykseen liityy epävarmuutta. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina tai heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan laskevan jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan asteittaisen elpymisen matalalta tasolta odotetaan jatkuvan. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2011 tai kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Liiketoimintanäkymät 2012

KONE nostaa hieman vuoden 2012 näkymiään johtuen saatujen tilausten ja liikevaihdon odotettua vahvemmasta kehityksestä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja odotettua suotuisammasta materiaalihintojen kehityksestä.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 % vuoteen 2011 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 750-800 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2012 alun tilanteesta.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8-13 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2011.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 730-790 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2012 alun tilanteesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2012 klo 14.15.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-muodossa osoitteessa www.kone.com.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssin numerot:

+358 923 101 527 (soittajat, Suomi)
+1 866 458 40 87 (soittajat, USA)
+44 203 043 2436 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

KONE yrityksenä
KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätietoja:
Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
talousjohtaja

Anne Korkiakoski 
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE Osavuosikatsaus Q12012


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle