KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017

Pörssitiedotteet Julkaistu 27.04.2017

KONE Oyj, pörssitiedote, 27. huhtikuuta 2017 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2017

Tammi-maaliskuu 2017: Liikevaihdon kasvu jatkui vaihtelevassa toimintaympäristössä

-Saadut tilaukset laskivat 1,5 % 1 913 (1-3/2016: 1 942) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 1,2 %.
-Liikevaihto kasvoi 3,5 % 1 810 (1 748) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 3,3 %.
-Liikevoitto (EBIT) oli 217,7 (221,4) miljoonaa euroa eli 12,0 % (12,7 %) liikevaihdosta.
-Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 305,3 (305,7) miljoonaa euroa.

-KONE täsmentää vuoden 2017 liiketoimintanäkymiään.  Vuonna 2017 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 0 ja 3% välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 290 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Aiemmin liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan -1 ja 3% välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Aiemmin liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 180-1 300 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammikuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Avainluvut 1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos1-12/
2016
 
Saadut tilauksetMe1 913,01 942,3-1,5 %7 621,0 
TilauskantaMe9 129,08 529,77,0 %8 591,9 
LiikevaihtoMe1 810,31 748,33,5 %8 784,3 
Liikevoitto (EBIT)Me 217,7 221,4-1,7 %1 293,3 
Liikevoitto (EBIT) marginaali% 12,0 12,7 14,7 
Voitto ennen verojaMe 243,7 242,70,4 % 1 330,3 
Tilikauden voittoMe 187,7 188,1-0,2 % 1 022,6 
Laimentamaton osakekohtainen tulose 0,36 0,37-1,3 %  2,00 
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 305,3 305,7  1 509,5 
Korollinen nettovelkaMe-1 182,8-1 037,6  -1 687,6 
Omavaraisuusaste% 40,7 38,6   46,8 
Oman pääoman tuotto% 30,1 33,1   38,1 
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 148,0-1 107,9  -1 054,8 
Nettovelkaantumisaste% -53,9 -52,7   -60,4 
             

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Olen tyytyväinen vaihtelevassa toimintaympäristössä saavuttamaamme hyvään aloitukseen vuodelle 2017. Kehityksemme oli vahvaa laaja-alaisesti, vaikka liikevoittoa rasittivat vuonna 2016 nähty hintakilpailu sekä nousseet raaka-ainekustannukset. Olen erityisen iloinen, että palveluliiketoimintamme aktiivinen kehittäminen tuo vahvoja tuloksia. Kasvu palveluissa oli jälleen hyvää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Rahavirtamme pysyi vahvana, mikä on osoitus terveistä liiketoimintaperiaatteistamme sekä hyvästä operatiivisesta suorituksesta kaikkialla liiketoiminnassamme. Myös uusien laitteiden liiketoiminta kehittyi hyvin usealla maantieteellisellä alueella. Amerikassa uusien laitteiden tilaukset kasvoivat huomattavasti vuoden 2016 onnistuneiden tuotelanseerausten tukemana. Myös EMEA-alueella saatujen tilausten positiivinen kehitys jatkui. Kiinassa liikevaihto ja tilaukset laskivat edelleen edellisvuoteen verrattuna. Saatujen tilausten volyymit olivat kuitenkin vertailukauden tasolla ja hinnat alkoivat vakaantua vuonna 2016 nähdyn hintojen laskun jälkeen.

Strategiamme uusi vaihe on lähtenyt käyntiin hyvällä energialla. Sekä asiakkaamme että KONEen työntekijät ovat ottaneet uuden Menestymme asiakkaan kanssa -strategian innostuneesti vastaan. Lanseerasimme vuosineljänneksen aikana uudet, uraauurtavat palvelumme hisseille ja liukuportaille. Uusi KONE Care(TM) -palvelutarjoamamme mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan tuottaa arvoa asiakkaillemme ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyt palvelut. Lanseerasimme myös uudet 24/7 Connected Services -palvelut, jotka hyödyntävät IBM:n Watson IoT -alustaa. Näiden lanseerausten avulla aloitimme uuden aikakauden palveluissa tuomalla älykkyyttä ja ennustettavuutta huoltoliiketoimintaan. Asiakkaillemme se tarkoittaa merkittäviä parannuksia turvallisuuteen, läpinäkyvyyteen ja ennustettavuuteen. Nämä ovat ensimmäisiä askeleita, joita otamme erottautuaksemme entistä vahvemmin palveluliiketoiminnassa. Uusien onnistuneiden tuote- ja palvelulanseerausten lupaavien tulosten myötä olemme nostaneet panostuksia liiketoimintamme kehittämisessä.

Olemme täsmentäneet vuoden 2017 liiketoimintanäkymiämme, sillä meillä on nyt vuoden ensimmäinen neljännes takanamme. Odotamme liikevaihdon kasvavan 0-3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja liikevoiton olevan 1 200-1 290 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammi-maaliskuun 2017 keskimääräisellä tasolla. Olen vakuuttunut, että hyvä kehityksemme jatkuu tulevina vuosineljänneksinä kehitystoimenpiteidemme sekä hyvän operatiivisen suorituksen ansiosta tulosta rasittavista tekijöistä huolimatta."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2017

Globaali uuslaitemarkkina oli melko vakaa yksiköissä mitat­tuna vuoden 2016 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrat­tuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyy­mit olivat vakaat. Kiinan uusien laitteiden markkina oli vakaa yksiköissä mitattuna, mutta rahamääräisesti mitattuna mark­kinan lasku jatkui verrattuna edellisvuoden vertailukauteen. Viranomaistoimenpiteet asuntomarkkinoiden rauhoittamiseksi vaikuttivat Kiinan asuinrakentamisen segmenttiin, kun taas kaupallinen segmentti kehittyi hieman paremmin. Infrastruk­tuurisegmentin kasvu jatkui hallituksen elvytystoimenpiteiden johdosta. Kysyntä pysyi suhteellisen vakaana suuremmissa kaupungeissa viranomaistoimenpiteistä huolimatta, ja pie­nemmissä kaupungeissa nähtiin jonkin verran merkkejä kysyn­nän parantumisesta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat laskivat hieman. EMEA-alueella uusien laitteiden markkina kehittyi positiivisesti. Uusien laittei­den kysyntä kasvoi Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Asuinraken­tamisen segmentillä nähtiin edelleen positiivisinta kehitystä. Etelä-Euroopassa markkinan hienoinen kasvu jatkui matalalta tasolta, kun taas Lähi-idässä tilanne pysyi vaihtelevana. Poh­jois-Amerikassa uusien laitteiden markkina kasvoi Yhdysvalto­jen vauhdittamana, ja positiivista kehitystä nähtiin kautta seg­menttien ja alueiden.

Globaalien palvelumarkkinoiden kasvu jatkui. Hienoinen kasvu jatkui Euroopan ja Pohjois-Amerikan merkittävillä moder­nisointimarkkinoilla. Pienempi Aasian ja Tyynenmeren alueen modernisointimarkkina kasvoi huomattavasti. Myös huolto­markkina kasvoi kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa markkina kasvoi hieman.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana ensimmäisen vuo­sineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu pysyi tiukkana uusien laitteiden markkinalla, mutta hinnoittelu vakaantui edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. EMEA-alueella uusien laitteiden hinnoittelu pysyi melko haastavana erityisesti Etelä-Euroopan markkinoilla. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden hinnoitte­lun myönteinen kehitys jatkui. Palveluissa hintakilpailu pysyi tiukkana EMEA-alueella erityisesti Etelä-Euroopassa sekä muu­tamilla Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoilla. Pohjois-Ameri­kassa hintakilpailu pysyi melko tiukkana huollossa, mutta kehit­tyi edelleen positiivisesti modernisoinnissa.

Markkinanäkymät 2017

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 0-5 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueilla markkinan odotetaan kasvavan hieman.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kasvavan hieman myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2017 (täsmennetty)

KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 0 ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 290 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-maaliskuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Liikevaihtonäkymä perustuu KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin.

Liikevoittonäkymä perustuu tämänhetkiseen liikevaihtoennusteeseen yhdistettynä kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Vuonna 2017 kannattavuuteen odotetaan vaikuttavan esimerkiksi parantunut laatu ja tuottavuus, hinnoittelu ja liiketoimintajakauma, saatujen tilausten katteiden hienoinen lasku vuonna 2016 sekä kustannuspaineet korkeammista raaka-ainekustannuksista sekä tutkimus- ja kehitys- sekä IT-kustannuksista. Negatiivisten tekijöiden odotetaan olevan ensimmäistä vuosineljännestä voimakkaampia tulevien vuosineljännesten aikana.

Aiemmat liiketoimintanäkymät

Liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan -1 ja 3% välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 180-1 300 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 27. huhtikuuta 2017 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 719 325 4759  
Iso-Britannia: +44 (0) 330 336 9412
Suomi: 09 7479 0404  
Osallistujatunnus: KONE

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  
                  
KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2016 KONEen liikevaihto oli 8,8 miljardia euroa ja vuoden 2016 lopulla henkilöstömäärä oli yli 52 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q1 2017 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle